Sogn og Fjordane Skogselskap lanserer i sommar eit nybrottstiltak som kombinerer musikkopplevingar og skogaktivitetar for born. Minst seks stubbekonsertar blir haldne rundt om i Sogn og Fjordane. Skogselskapet inviterer alle barnefamiliar og andre til ein skogdag der me i tillegg til skoglege aktivitetar har fått lokale artistar til å spele føre trestubbar som publikum kan […]

Skogdagar i Sogn og Fjordane vinteren 2021 I løpet av vinteren 2021 blir det arrangert ulike skogdagar rundt om i regionen i regi av Skogselskapet, skogeigarlaget, kommunen og lokale skogeigarlag. Tabellen nedanfor blir jamnleg oppdatert. Ein kan også følgje Facebook sida vår for oppdatert informasjon. Skogdagane blir arrangert kl 10.00 og vil gå gjennom leveringsrutinar, […]