Velkommen til fagdag med Skogselskapet Det vil bli enkel servering, faglig innlegg og debatt. PRIS: gratis Tema: Hvordan kombinere fredning, vern og bruk av skog? Orientering om prosessen og byggingen av nye Skolmen bru v/ Steinar Moldal. Kvaliteter i skog, utnyttelse, lokal næringsutvikling. Området rundt Skolmen bru med fredet/vernet skog. Hvordan kan vi kombinere fredning, […]