Tenk Tre på Arendalsuka

 For sjette året på rad deltok Det norske Skogselskap aktivt under Arendalsuka, som tidligere i godt samarbeid med AT Skog og Skogselskapet i Agder. Dette i form av felles stand i den politiske gågaten som frontet skogens betydning for det grønne skiftet og viktigheten av en aktiv skogforvaltning.

I år var det aktiviteter i tilknytning til Tenk Tre som var i fokus.

Gjennom uken var det som vanlig flere spennende møteplasser i form av frokostmøter og fagseminar om skogens muligheter, herunder med aktiv deltakelse fra skog- og trenæringen.

Arendalsuka ble startet opp i 2012. Den beskrives som årets viktigste møteplass mellom politikk og næringsliv, media og folk flest. Formålet er å skape en møteplass for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig.

Alle arrangement i regi av Arendalsuka er åpne for alle og gratis.

Godt over 1000 arrangementer sto på programmet i år. Dette fordelt på debatter, seminarer, foredrag, samtaler, kulturarrangement, appeller, konferanser og workshops.

Skogarrangement under Arendalsuka:

Tirsdag 13. august: 

  • Norsk Industri i kappløpet mot klimautfordringene.
  •  Klimavennlige materialer til bygg og anlegg

Onsdag 14.8: 

  • De gode trehistoriene – Tenk Tre.
  • Neste generasjons trebyggeri.
  • Tenk tre – og knekk nøtter i skogbrukets quiz.

Torsdag 15.8: 

  • Tenk Tre – fra flis til is.

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet