Trygve Enger, administrerende direktør i Det norske Skogselskap.

Å tenke bærekraftig er å tenke flere stortingsperioder framover, ja faktisk flere generasjoner.