TreomTre Spikking  – skolekonkurransen 2018-19

I flere år har Skogselskapet drevet aktivitetene og konkurransene  «TreOmTre – Hva betyr skogen for meg?» og ”TreOmTre Plankehytte”. Gjennom dette har Skogselskapet utarbeidet enkle, lavterskel aktiviteter for læring og undervisningsopplegg tilpasset skolen. Hundrevis av skoler og flere tusen barn har vært med på disse aktivitetene og for skoleåret 2018-19 inviterer Skogselskapet og Sparebankstiftelsen grunnskoler til å delta i konkurransen ”TreOmtre Spikking”. Elevene skal lære å spikke og gjennom bilder og tekst fortelle hva de har gjort.

Hovedmålet er å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, spikking samt til å forstå treets egenskaper. Alle elever som deltar og får opplæring i spikking mottar spikkesertifikat.

Det er utarbeidet undervisningsopplegg i henhold til gjeldende læreplaner og aktivitetene gjennomføres i store deler av landet. Skogselskapets ansatte landet rundt er behjelpelige med svar på spørsmål om konkurransen og gjennomføring av skoleskogdager. Skolene som er med i «TreOmTre Spikking» får:

– Spikkeemner og maling

– Lån av klassesett med spikkekniver

– En dags spikkekurs av en representant fra Skogselskapet

Skoler som ønsker å være med på dette og ennå ikke har meldt seg på kan gjøre det fra nettsiden www.treomtre.no 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet