Troms Skogselskap

Styret i Troms Skogselskap:
Leder:
Kristian Karlsen, Målselv
Nestleder:
Leif Evje, Kvæfjord
Styremedlem:
Ingrid Krogstad, Sørreisa
Styremedlem:
Geir Inge Sivertsen, Lenvik
Styremedlem: Mette Kinderås, Harstad