Ut i skogen opp i trærne

Skogselskapet engasjeres av Skogfrøverket til praktisk arbeid ved behov.  I vinter har vi hatt økter med både hogst og og klatring på Røra og Stiklestad.

Den gamle furufrøplantasjen på Røra i Inderøy konverteres til frøplantasje for gran og fjelledelgran.  I den forbindelse var det viktig å ta vare på furukloner. Her ble det hogst og sanking av podekvist fra bakken. I tillegg ble arealet for granfrøplantasje utvidet, og det ble ryddet trase til viltgjerde.

Arealene på Stiklestad er et av Verdal kommunes alternativ til en ny skole. For å sikre både gran og furukloner på dette arealet ble det iverksatt innsamling av podekvist.  Avlsmaterialet her er svært verdifullt, og mye av dette er i avkomstester som allerede har avlsverdier.   Dvs et svært viktig grunnlag for framtidig frøproduksjon i Trøndelag.  Skogselskapet vil gjerne bistå med  areal til nye klonarkiv på våre eiendommer.

     

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag