Uteskole for alle

Denne høsten har vi i Skogselskapet i Oslo og Akershus hatt et ekstra givende prosjekt. I samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski har vi startet arbeidet med å etablere et uteskoleområde spesielt tiltenkt elever med tilrettelagt opplæring. Ekstra morsomt er det også at vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen.

Drømtorp vgs ligger i et industriområde, omringet av jorder og noen mindre flekker med skog. Skolen har ønsket seg et lett tilgjengelig sted i skogen som et lavterskel-tilbud til alle deres elevgrupper, spesielt ungdommene med ulike funksjonshemninger.

Selv i en relativt liten skog kan man finne den gode skog-følelsen, og med litt tilrettelegging kan de fleste komme seg ut på tur, uavhengig av funksjonsevne. For å gjøre det lettere for elever med redusert mobilitet ”å gå på tur” har vi opparbeidet en rundløype i skogen. Langs denne skal det være naturstiplakater med informasjon om blant annet de ulike treslagene, i tillegg til ulike hinder og enkle treningsapparater, tilpasset både barn og voksne, funksjonsfriske og funksjonshemmede. Som et mål for turen, og som le for vær og vind, har vi bygget en gapahuk, med tilhørende bålplass og benker.

Uteplassen skal brukes til alt fra enkle spasertur til målrettet arbeid med skolefag som gym og naturfag, og som verktøy for undervisning i bærekraftig utvikling og stimulering til friluftsliv.

Selv om plassen ikke er ferdig, har den allerede vist seg å være et svært positivt tiltak. En gruppe elever på tilrettelagt opplæring har vært med på hele byggeprosessen, og de har etter beste evne og med stor iver hjulpet til med å rydde kratt, spa grus, bære planker og å snekre. Dette har gitt dem ypperlig arbeidstrening og et genuint eierskap til prosjektet.

Som en bonus vil plassen være attraktiv og tilgjengelig for alle i nærmiljøet, inkludert en barnehage, lokalbeboere og ansatte i firmaer i næringsparken.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus