Valgkomiteens innstilling til årsmøte 6/5

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i skogselskapet.

 

Leder    :     Trygve Haugeland  –   Lyngdal  – tar gjenvalg – velges for 1 år

N.leder :     Elma Liane                – Lillesand  – tar gjenvalg – velges for 1 år

Styremedlemmer – her er kun Elma Liane på valg.

Hun tar gjenvalg og velges for 3 år.

Når det gjelder varamedlemmer tar alle tre gjenvalg.

  1. vara Gunn Haga Brekka       – Arendal  – velges for 1 år
  2. vara Arne Topstad _Kristiansand – velges for  1 år
  3. vara Gerd Bråtveit – Lindesnes   – velges for 1 år

 

Revisor  : Åsulv Espeland – Arendal  – tar gjenvalg – velges for 1 år

Valgnemd :  Kåre Grødum   – Arendal – valgt for 2022 – 2024

Nils Kåre Belland – Birkenes  – valgt for 2022 – 2024

Årsmøtet / styret må oppnevne to nye medlemmer til valgkomiteen.

Når det gjelder godtgjørelser innstiller valgkomiteen på videreføring av dagens satser.

Valgkomiteen har bestått av : Tor Torkildsen, Kåre Grødum , Nils Kåre Belland og Tormod Vågsnes.

Tormod Vågsnes har fungert som koordinator i valgkomiteen

 

Tromøy den 21 april

Tormod Vågsnes

<- Tilbake

Andre nyheter fra Agder