Vel gjennomført årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Den 26. juni ble det avholdt årsmøte på Skogplanter Midt Norge avd. Kvatninga for 26 frammøtte.

I øsende regn var forsamlingen glade for at det hele ble arrangert innendørs!

Rom for diskusjon

Saklista for dagen var av ordinær karakter, men gode diskusjoner og innspill kom frem i forbindelse med årsmeldingen 2016 og aktivitetsplan for 2017.

Det er flott at årsmøte også er en arena hvor at det er rom for diskusjoner om aktuelle tema. Å ha aktive og engasjerte medlemmer setter vi stor pris på. Skogselskapet i Trøndelag gjennomfører for tiden et omfattende strategisk arbeid og har et stort pågående byggeprosjekt. Det er derfor naturlig at det stilles spørsmål om aktiviteter og prosesser.

 

Valg

Valget ble i år en enkel og grei sak. Alle styremedlemmer som stod på valg tok gjenvalg. Det betyr at Skogselskapet i Trøndelag fortsetter med det kunnskapsrike og dyktige styret i et år til.

Følgende personer sitter i styret: Leder Vigdis Hjulstad Belbo, nestleder Randi Dille, Anders Børstad, Morten Lien, Erling Gartland og Solbjørg Kjølstad ( 1. vara  som møter fast).

 

Fagdag for medlemmer og andre interesserte

I etterkant av årsmøte ble det avholdt et spennende fagmøte med omvisning på planteskolen for nærmere 50 personer. Fagdagen med tittel «Trøndersk planteproduksjon inn i ei ny tid» satte fokus på moderne skogplanteproduksjon og det planteforedlingsarbeidet som pågår på Kvatninga i Overhalla.

Dette arrangementet omtales i en egen artikkel.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag