Velg naturbruk

Velg Naturbruk er et rekrutteringsprosjekt som skal bidra til økt innsøkning til naturbruksskolene (Vgs.) i Buskerud.

Skogselskapet i Buskerud er prosjektleder for Velg Naturbruk.

Velg naturbruk er et rekrutteringsprosjekt, som tar sikte på å rektuttere flere unge mennesker til å velge studier innenfor naturbruk på videregående skolenivå, men samtidig arbeides det også med å rekuttere unge mennesker fra Buskerud inn på naturbruksrettede fag på universitet og høyskoler.

I dette prosjektet jobber vi naturligvis tett sammen med de 3 naturbruksskolene i Buskerud:

  • Rosthaug vgs avd. Buskerud (Åmot)
  • Kongsberg vgs avd. Saggrenda (Kongsberg)
  • Ål vgs avd. Fjellandbruksskolen på Lien (Ål)

I tillegg så har vi et godt samarbeid med:

  • Fylkesmannen i Buskerud
  • Viken Skog
  • Buskerud Bondelag
  • Buskerud Bonde- og småbrukarlag
  • SOA (Senter for opplæring i anleggsgartnerfag)
  • Isachsen As

Link til prosjektets hjemmeside:

www.velgnaturbruk.info

Filmsnutter::

59* Topptur-2015: Filmsnutt 2015

59* Topptur-2016:  Filmsnutt 2016

Radiosending:

Nrk Naturens Verden: Hør her!

Andre nyheter fra Skogselskapet