Flere velger skog

Skogselskapet i Hedmark har siden 2009 vært med på en kampanje som skulle rekruttere ungdom til å velge skogutdannelse kalt VELGSKOG.

Skognæringa har en gjennomsnittsalder på 53 år og står foran et generasjonsskifte. Prosjektet fikk skognæringa med på laget og har ekspandert til å bli en landsomfattende rekrutteringskampanje med prosjektarbeidere i alle landets regioner.

Solør videregående Skole avdeling Sønsterud har økt fra 11 søkere i 2009 til mellom 40 og 50 søkere på 36 plasser de siste årene. Dette medfører karakterkrav for å komme inn på skola og økt status for skogutdanningen. Høgskolen i Hedmark på Evenstad og NMBU ÅS har også hatt et oppsving i søkertallene på høyere skogutdanningen så markedsføringen hjelper.

Har du en pode som tenker på skogutdanning eller noen du kjenner som du kan anbefale skogslivet. Ta en titt på http://www.velgskog.no/