Velg Skog Vest

Velg Skog Vest

Skogselskapet i Rogaland er svært glade for å kunne starte rekrutteringsprosjektet Velg Skog på vestlandet. VELG SKOG er skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt. Rekrutteringen til utdanninger innen skognæringen er for lav i forhold til behovet. Det er derfor nødvendig å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og målrettede tiltak.

Velg Skog er et nasjonalt prosjekt med regionale tilleggsprosjekter, Velg Skog Vest er det fjerde i rekken av disse.

Prosjektets visjon:

Sikre samfunnet tilstrekkelig tilgang på fremtidsrettet kompetanse for en samfunnsmessig riktig forvaltning av skogressursene.

For å se det fullstendige mandat for prosjektet klikk her

Andre nyheter fra Skogselskapet