Vellykket 125-årsjubileum med årsmøte

I disse dager er det 125 år siden Skogselskapet i Trøndelag ble stiftet, og samtidig med årsmøtet ble også jubileet markert. Arrangementet foregikk på ærverdige Holmen Gård hos Værdalsbruget i Verdal den 20. juni.

Styreleder Ståle Solem ønsket velkom­men til årsmøtet, og skogbruks­ansvarlig Roar Leirset ønsket velkommen til Verdal kommune. Oppmøtet var svært godt, og årsmøtesakene ble behandlet raskt og effektivt. Kanskje et tegn på at organisasjonen fungerer noenlunde godt.

Tidligere planteskolebestyrer Steinar Fjesme fikk Skogselskapets Diplom for sin lange og gode innsats med skog­planteproduksjon i Trøndelag, til stående applaus. Han bygde opp Skjerdingstad planteskole til å bli et mønsterbruk. Her ble det produsert nærmere 100 millioner skogplanter under hans ledelse.

125-års jubileet ble markert med en bedre lunsj, omvisning på Holmen Gård og en orientering om Værdals­bruket. Daglig leder Anders Børstad ledet forsamlingen, og tok oss videre inn i møtesalen med jubileumsfordrag.

Hans Brede ga en rask gjennom­gang av vår 125-årige historie fra hvorfor vi ble stiftet, satsingsområder gjennom 125 år og resultatet av virksomheten. Per Olav Grande og Erlend Grande redegjorde for 125 år med skogplante­produksjon til dagens utviklings­prosjekter.
Med det historiske bakteppet rettet de to neste foredragene seg mot fremtiden. Først ut var Frode Hjorth fra Det norske Skogfrøverk. Han rede­gjorde for utfordringene skognatur og treslag møter ved klimaendringer. Videre hvilke klimatilpasninger Skogfrøverket for­bereder seg på i forhold til frøforsyning og treslag. Kort sagt må vi ha flere varer i hyllene. Monica Grindberg fra Statskog holdt et foredrag om frem­tidens skogeier og økosystemtjenester fra skog. Et uendelig stort tema. Statskog har og utvikler systemer for rapportering etter det samfunnet krever både her hjemme og ute i verden, men innrømmer også at dette er krevende.
Utfordringene var enklere definert i vår tidlige historie: «Skogsagen her i amtet bortseet fra naturforholdene har to store onder at kjempe imod. Det er gjedens og sauens hærjinger i kyst­distriktene, og skogspekulantenes hærjinger i skogdistriktene» (Amtskogmester Rich Aaeng 1902)

Dagen ble avsluttet med hilsninger fra Statsforvalter, WoodWorks-klyngen, Skogselskapet i Møre og Romsdal og ikke minst fra Det norske Skogselskap. Hilsninger som varmet. Tusen takk.

PDF-filer fra foredragene:
125 år med Skogselskapet i Trøndelag, av Hans Brede (Skogselskapet i Trøndelag)
Fremtidens skogeier og økosystemtjenester, Monica Grindberg (Statskog)
Fremtidig frøforsyning og klimatilpasning, Frode Hjort, (Skogfrøverket)
Planteproduksjon gjennom 125 år, Per Olav og Erlend Grande (Skogplanter Midt-Norge)

Styreleder Ståle Solem delte ut Skogselskapets diplom til tidligere planteskolebestyrer Steinar Fjesme for hans lange og gode innsats med skog­planteproduksjon i Trøndelag.

Erlend Grande, Skogplanter Midt-Norge.

Frode Hjort, Skogfrøverket.

Hans Brede, Skogselskapet i Trøndelag.

Monica Grindal, Statskog

Gave fra Skogselskapet i Møre og Romsdal, vår «storesøster», fikk vi ei tretønne fra Valsøyfjord. Beskjeden var “fylling med noe godt” til neste treff i Meråker.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag