Vellykket årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Mandag 20. juni ble det avholdt et historisk årsmøte på Ersgard i Stjørdal. Dette var det første årsmøte etter at Skogselskapet i Trøndelag og Namdal Skogselskap fusjonerte høsten 2015, og aktiviteten er høyere en noen gang!

Selve årsmøte ble avholdt inne i den gamle ombygde fjøsbygningen på Ersgard, og de oppmøtte ble ønsket velkommen av både daglig leder på Ersgard Grete Sørebø, styreleder i Skogselskapet i Trøndelag Vigdis Hjulstad Belbo og Hjørdis Tyholt, leder av komitéen for kultur, næring og miljø i Stjørdal kommune.

Med ordinære årsmøtesaker ble det ingen store diskusjoner, men engasjerte møtedeltakere ga styret og administrasjonen gode innspill på veien videre.

Styreleder Vigdis Hjulstad Belbo og andre styremedlemmer som var på valg ble gledelig gjenvalgt og er klare for nye 2 år med mange store og  spennende oppgaver foran seg.

I strålende sol og blå himmel gikk den faglige utferden i år til skogeier Odd Magne Storflor og kårkall Dagfinn Storflor på Kilnes i Hegra. Storflor er svært aktive i egen skog og driver mye av skogen sin i bratt terreng. På programmet stod temaene ressursoppbygning, skogskjøtsel og manuell hogst, men mange andre tema ble også berørt! Stian Almestad fra Stjørdal Kommune fortalte om skogen og viltet i Stjørdal, før far og sønn Storflor fortalte om gården og eiendommen. Etter svartkjelkaffe og nystekte Wienerbrød hadde veiplanlegger Nils Olaf Kyllo en sekvens om skogsvei og naturskade. Det ble mange gode diskusjoner rundt temaene og som sikkert kunne ha vart til langt på kveld!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag