Skogselskapet i Vestfold

Skogselskapet i Vestfold ble dannet i 1898 og er et av 16 fylkeslag. Vi er en ideell medlemsorganisasjon med ca. 300 medlemmer. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogens mangfold og kvaliteter. Vårt mål er å bidra til at så mange som mulig får økt kunnskap om skogen, ta del i de goder skogen har å gi, samt forstå mer av skogens næringsmessige betydning som grunnlag for arbeid og verdiskaping i samfunnet. Alle kan bli medlem i Skogselskapet i Vestfold, og som medlem støtter du dette arbeidet.

Du er viktig fordi 

  • Skogen trenger gode ambassadører og venner – med kjærlighet til skogen, kunnskap om den og hvordan vi kan drive et bærekraftig skogbruk.
  • Formidling av kunnskap om skogen, til barn og voksne, bør prioriteres, og Skogselskapet har dette som mål.
  • Du bidrar til fokus på det å ta vare på skogen som en viktig fornybar ressurs og et godt sted for rekreasjon.
  • Du kan være med på å sikre en god fremtid for skogen vår.

Vi eier tre skogeiendommer og gapahuker, beliggende i Andebu, Sandefjord og Drammen:

Skjeldrum skog ved Konnerud:
Skogen er på ca. 700 dekar og grenser opp mot boligområdene på Konnerud.
Det er flere turstier i skogen og i nord grenser skogen mot en mye benyttet lysløype.

Seterskogen i Andebu:
Skogen er på ca. 500 dekar og ligger nordøst for Gravdal og grenser mot Re kommune.
Reløypa, som er mye benyttet både sommer og vinter, går gjennom skogen.
Seterskogen er hovedbasen for våre populære skogdager for skolebarn.

Haugen skog i Sandefjord:
Skogen er på ca. 180 dekar og ligger ved Furustad syd i kommunen.
Skogen er base for skogdager med elever fra området.

Skoleskogdager
Årlig arrangerer vi skoleskogdager for til sammen ca. 400 skolebarn, arrangerer stubbekonserter, temavandringer og Ut i skauen – faglige skogdager.

Vi tilbyr skoleklasser ulike typer av skogdager:

  • Skoleskogdager for 5. klassetrinn på faste lokale steder
  • Praktiske skogdager for mellomtrinn og ungdomsskole i to av våre skogeiendommer
  • Skogplanting for elever på mellomtrinnet


Styret i Skogselskapet i Vestfold:
Styreleder: 
Morten Tallaksen
Nestleder: 
Ellen Finne
Styremedlem:
 Bjarne Sommerstad 
Styremedlem: 
Johan Christian Haugan
Styremedlem: 
Bernt Bonden