Skogselskapet i Vestfold

Skogselskapet i Vestfold ble dannet i 1898 og er et av 16 fylkeslag. Vi er en ideell medlemsorganisasjon med ca. 300 medlemmer. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogens mangfold og kvaliteter. Vårt mål er å bidra til at så mange som mulig

  • får økt kunnskap om skogen
  • tar del i de godene skogen gir til friluftsliv og folkehelse
  • forstår mer av skogens næringsmessige betydning for arbeid og verdiskaping i samfunnet

Alle kan bli medlem i Skogselskapet i Vestfold, og som medlem vil du bidra til formidling av kunnskap om skog til barn og voksne.

Vi eier og driver tre skogeiendommer med en hytte og flere gapahuker.

Skjeldrum skog ved Konnerud er på ca. 700 dekar og grenser opp mot boligområdene på Konnerud.
Det er flere turstier i skogen og i nord grenser skogen mot en mye benyttet lysløype.

Seterskogen i Andebu er på ca. 500 dekar og ligger nordøst for Gravdal.
Reløypa, som er mye benyttet både sommer og vinter, går gjennom skogen.
Seterskogen er hovedbasen for våre populære skogdager for skolebarn.

Haugen skog i Sandefjord er på ca. 180 dekar og ligger ved Furustad syd i kommunen.
Skogen er base for skogdager med elever fra området.

Skoleskogdager arrangeres hvert år for til sammen ca. 400 skolebarn i hele fylket. Vi tilbyr ulike typer skogdager:

  • Skoleskogdager for 5. klassetrinn på faste steder i skolens nærområde
  • Praktiske skogdager for mellomtrinn og ungdomsskole i to av våre skogeiendommer
  • Skogplanting for elever på mellomtrinnet i samarbeid med lokale skogeiere

Barnas Skogdag avholdes om høsten på ett fast sted i fylke. Det er en felles satsing med andre lag og foreninger som bidrar med aktiviteter, lek og læring.

Ut i skauen er et prosjektfellesskap med skogeierlagene i fylket. En møteplass i skogen for faglig påfyll til skogeiere, og kunnskapsutveksling for alle med interesse for skogsnatur og skogbruk. 4 arrangementer i året.


Styret i Skogselskapet i Vestfold:
Styreleder: 
Morten Tallaksen
Nestleder: 
Ellen Finne
Styremedlem:
 Bjarne Sommerstad 
Styremedlem: 
Johan Christian Haugan
Styremedlem: 
Bernt Bonden