Agder kurser nyere skogeiere

Nyere skogeiere er målgruppa til et prosjekt i Agderfylkene i regi av Agder Skog- og Trenæringsforum. Prosjektet driftes av Skogselskapet i Agder, og er finansiert av Skognæringa Kyst, Fylkesmannen og av Vest Agder Fylkeskommune. En viktig del av prosjektet har vært e-boka «Førstehjelp for nye skogeiere på Agder». Denne boka må lastes ned fra nett, men er gratis.
I vår er det kjørt kurs i Grimstad, Setesdalen med deltakere fra begge fylkene og i Audnedal. Tidligere har det vært kjørt kurs i Lyngdal og på Vegårshei. De lokale skogeierlaga står for invitasjonen og kursholder er Kåre Haugaas.
Nylig var det kurs på Byremo i Audnedal kommune. Denne kurskvelden var inne og med fokus på mange enkle, men viktige temaer som nyere skogeiere vil komme bort i. Om to uker inviteres det så til en skogvandring med fokus på veivedlikehold, hogstmoden skog, skogskader etter vinteren, planting, ungskogspleie osv.
Tilbakemeldingene for de kursa som er kjørt har vært gode. Deltakerne har meldt tilbake om at de er blitt motivert til å bli bedre kjent i sin egen skog og at de er eiere av en viktig produksjonsbedrift av råstoff til bedrifter både lokalt og til eksport.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Agder