Året som gikk – 2018 i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus har i 2018 hatt stor aktivitet, og informert mange om hva skogen og skogbruket betyr for samfunnet. På tampen av året passer det med en kort oppsummering av noe det viktigste vi har gjort.

skog skole turSkoleskogdager
I 2018 har vi vært ute med 66 barneskoler – med til sammen 3328 barn og 226 voksne. Vi setter stor pris på etterspørselen fra skolene og at mange melder seg på år etter år. I Rælingen, Nannestad og Aurskog-Høland har vi i 2018 hatt én felles skoleskogdag for alle skolene i kommunen. Dette er dager der flere aktører er involvert, som gir oss nye kontakter.

På flere av årets skoleskogdager har vi hatt et ekstra fokus på spikking, da Skogselskapet skoleåret 2018/19 arrangerer skolekonkurransen Tre-om-tre-Spikking.

Bioenergikurs, for skogeiere og andre
Vår erfaring og kunnskap om bioenergi er fortsatt etterspurt. I 2018 har vi hatt 11 kurs spredt over hele landet, med til sammen 340 deltagere. Kursene arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge. I tillegg til innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg, har vi også drevet mye med veiledning av enkelteiere helt fram til ferdig anlegg.

Prosjekt Skogbruk og publikum i Follo
Skogselskapet i Oslo og Akershus samarbeider med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor om et prosjekt som skal se på forholdet mellom næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo. Det skal vurdere, og eventuelt foreslå, tiltak for å bedre forholdet. Prosjektet startet høsten 2017, og er planlagt avsluttet i 2019.
I 2018 har vi blant annet arrangert skogdag for politikere på Nesodden. Det har også blitt gjennomført spørreundersøkelser bland skogeiere og blant fritidsbrukere av skog i Follo, og vi har hatt møter med skogbruksledere og andre i næringsorganisasjonene i området. Prosjektet har egne nettsider.

Velg Skog
Skogselskapet i Oslo og Akershus jobber for å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner samt styrke skogbrukets omdømme, som en del av skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog. I 2018 har vi blant annet startet opp et nytt samarbeid med Hvam vgs og gjennomført 3 kursdager for elever. Ta gjerne en titt på Velg Skogs nye nettsider .

mikroplanterÅrsmøte og medlemstur
Torsdag 21. juni arrangerte vi fagdag om bruk av massivtre og årsmøte på Eidsverket herregård. Det var 25 medlemmer som møtte opp. I forkant av årsmøtet var det befaring på nye Bjørkelangen barne- og ungdomsskole. Deltagerne fikk orientering om den nye skolen som ble tatt i bruk vinteren 2018. Skolen har blitt et signalbygg for bygging i heltre/massivtre, og i tillegg varmes den opp av bioenergi levert av lokale bønder. Se bilder av skolen her. Etter årsmøtet var det foredrag av Kristine Nore, senior teknisk fagsjef på Splitkon AS, om treets muligheter som framtidens byggemateriale.

I oktober inviterte vi til medlemstur til Skogplanter Øst-Norge og planteskolen «vår» på Biri. Klikk her for å se bilder og lese om turen.

I samarbeid med Det norske Skogselskap, skogselskap i andre fylker og andre organisasjoner har vi vært med på flere store arrangement og prosjekter. Følg linkene for å lese mer.

Skoleskogdager Sognsvann 
Skogens brannvoktere
Verdens Kuleste Dag 
Stuttreist & himlaga
Julemarked på Norsk Folkemuseum 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus