Året som gikk – 2023 i Oslo og Akershus

Her følger en kort oppsummering av det viktigste ideelle informasjonsarbeidet vi har gjort for skogen i 2023.

Skogbruk og bioenergi – veiledning, kurs og webinar
Med 15 arrangement og over 600 deltagere, har vi i 2023 fortsatt å ha stor aktivitet på informasjonsarbeid om tema innenfor skogbruk og bioenergi. Målgruppen for dette arbeidet har vært skogeiere, bønder, skogbruksledere og frivillige innenfor friluftslivet. I tillegg til fysiske kurs og skogkvelder har vi arrangert webinar. Mye av dette har vi fått i stand gjennom godt samarbeid med den offentlige skogforvaltningen, om blant annet oppfølging av Handlingsplan for skogbruk og kursserien Klimasmart skogbruk.

På våren arrangert vi skogkvelder i samarbeid med flere kommuner rundt om i Akershus, med temaene ungskogpleie, skogkultur og lukkede hogster. Alle skogeiere i vårt område skal gjennom disse arrangementene ha fått tilbud om skogkveld med faglig og sosialt påfyll.

Vi har også bistått 59 skogeiere og bønder med veiledning i skogbruk på deres eiendom eller i prosessen med etablering av gårdsvarmeanlegg, og i tillegg bidratt i etableringen av 6 varmesalgsanlegg.

Tur-quiz og tips til tur
Skogbruk er også bruk av skog til friluftsliv og naturopplevelser. I samarbeid med fylkesskogselskapene i Viken har vi prøvd ut et par nye konsepter for å få flere ut på tur, og fått støtte til dette gjennom Aktiv i Viken og Viken fylkeskommune. I vår sendte vi ut et knippe oppgaver og tips til uteundervisning til alle grunnskolene, og i høst har vi lansert en konkurranse rettet mot alle barna vi har hatt med på skoleskogdag – hvor målet er at de skal få med seg familie og venner ut i nærskogen.

Vi håper at våre bidrag til økt kunnskap om skog, skogbruk og friluftsliv vil senke folks terskel for å komme seg ut, og gjøre stadig flere glade i skogen.

Skoleskogdager
I 2023 har vi arrangert 46 skoleskogdager for til sammen 1915 barn og 124 lærere i hele Akershus-området. Vi har gjennomført både skogdager for en-og-en skole og våre tradisjonelle store arrangement for alle skolene i Nannestad og i Aurskog-Høland – og i tillegg felles-skogdag i Eidsvoll. For en del år tilbake var det fast tradisjon å samle skolene i Eidsvoll, så nå håper vi at denne er relansert.

Gjennom våre skoleskogdager gir vi barna gode naturopplevelser og lærer dem om skogens rolle i en bærekraftig utvikling, samt allemannsretten og tilhørende plikter. I tillegg utdanner vi dem til å bli skogens brannvoktere, og på noen utvalgte dager har vi servert mat fra skogen og lært barna om høsting av utmarksressurser. Vi har også et samarbeid med Skogkurs om Skoglekene, og har flere skoleskogdager for skoler som deltar i denne konkurransen.

Vårt tilbud til skolene er såpass populært at vi ikke rekker å besøke alle klassene som melder seg på. Det er kjedelig å måtte si nei, men veldig hyggelig med stor etterspørsel. Med tilstrekkelig finansiering kunne vi sikkert fylt opp en hel stilling bare med skoleskogdager …

Rekrutteringsarbeid og sommerjobber
I 2023 har vi videreført vårt JOB:U-konsept, hvor vi kurser og ansetter ungdom til sommerjobb i skogen. For femte året hadde vi prosjekt i Nes kommune, og for tredje gang i Lørenskog/Rælingen. Vi ansatte 10 ungdommer til arbeid med ungskogpleie for private skogeiere, tre som arbeidsledere og resten som sommervikarer. De fikk kurs i teori og praksis, og oppfølging underveis.

Skogselskapets satsing på å gi ungdom i sommerjobb i skogen handler både om rekruttering og omdømmebygging, i tillegg til å sette fokus på det store behovet for ungskogpleie.

Prosjektene i Akershus er et samarbeid mellom Skogselskapet i Oslo og Akershus, Nes kommune og Regionkontor Landbruk, og er delvis finansiert av Viken fylkeskommune.

I Viken samarbeider fylkesskogselskapene også om et annet rekrutteringsprosjekt: Velg Naturbruk. Gjennom dette prosjektet tilbyr vi de videregående naturbruksskolene å være med på åpne kvelder og utdanningsmesser, og så gjennomfører vi 59* Topptur – en fantastisk skolekonkurranse over to dager i mai, hvor lag fra naturbruksskoler i hele Viken konkurrerer i praktiske og teoretiske oppgaver.

Årsmøte med fagprogram
Mandag 5. juni hadde vi årsmøte-arrangement på Vitenparken Campus Ås, arrangert i samarbeid med Skogselskapet i Østfold. 60 deltagere fikk med seg skogfaglig og festlig foredrag fra hhv. Svein Solberg og Thor Gotaas, og 26 ble med videre på vårt årsmøte.

På årsmøtet ble mangeårig styremedlem Astrid Lindstad takket av, og nytt styremedlem Eli Tangen Eggum ønsket velkommen.

Skogselskapene i Oslo og Viken
Selv om det er vedtatt at storfylket Viken skal oppløses, har de tre fylkesskogselskapene i regionen fortsatt å ha fokus på godt samarbeid. Vi har hatt flere arbeidsmøter og samlinger gjennom året, med stort utbytte både praktisk, faglig og sosialt. Uansett hva som måtte skje i de nye gamle fylkene må vi uansett (enn så lenge?) forholde oss til samme Statsforvalter.

Vi har også et godt samarbeid med Det norske Skogselskap og resten av den store skogselskaps-familien

Andre arrangement og aktiviteter

  • EM i Skogbruksferdigheter 1. juni, hvor vi stilte som faglige dommere
  • Skoleskogdager for Oslo-skolene på Sognsvann 31. august og 1. september
  • Den Store Plantedagen, nasjonal skoleskogdag med skogplanting 9. september
  • Aktivitetsdag med Skiforeningen under Friluftslivets uke 10. september
  • Helgrilling av elg på festivalen Stuttreist & Himlaga 16. september
  • Stand på Flerkulturell Friluftsfest ved Sognsvann 28. september

Vi ser frem til 2024 – og fortsatt stor innsats for skogen!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus