Årsmøte 25.05.2019

Skogselskapet i Agder holdt sitt årsmøte i på Mykland i Froland 25.05. hele 70 delegater møtte og det ble en flott dag. Vi vil i år publisere en artikkel/referat sett fra en av delegatenes perspektiv og briller. Artikkelen er skrevet av en av medlem i skogselskapet og leder Grimstad skogeierlag Jan Ellingsen.  

Det ble en fantastisk tur i år, som ellers. Styreleder i Skogselskapet Agder Kåre Haugaas ledet oss stødig igjennom møtet, sammen med daglig leder Christian Espegren.

Ordfører i Froland kommune Ove Gunderse åpnet møtet og fortalte at skogen betyr mye og har betydd mye for kommunen. Han registrerte at det var stor aktivitet i skogen for tiden. Skognæringen opplevde han som mer selvgående. Froland har også fått forespørsel om vindkraft, som skal behandles i kommunen.

Videre gikk vi igjennom årsmøtesakene, med valg.

Noen mindre justeringer i vedtektene ble vedtatt.

Strategiutvalget i Skogselskapet har sett på om Skogselskapet er på rett kurs og om det er riktig å drive på den måten Agder Skogselskap drives på.

Strategiutvalget mente det er viktig å være synlig, fokusere på allmenheten, barn og unge.

De mente også at Skogselskapet bør vurdere og øke bemanningen med et halvt årsverk i en prøveperiode på 3 år.

Skogselskapet vil se på et lauvprosjekt her i Agder.

Epledal eiendom i Lyngdal, som skogselskapet eier er en fantastisk eiendom på 1600daa. Det er bl.a. en frøplantasje som Det Norske Skogsfrøverket har en 10 års avtale med. I tillegg er det åpent for allmenheten, med overnattingsmuligheter, bademuligheter og tilknytning til skjærgården. I tillegg drives det med jaktutleie.

Skogselskapet i Agder har aksjer i Skogkurs, Lister Skoganlæg AS og Reiersøl. Økonomien til Skogselskapet i Agder er god.

I 2018 har Skogselskapet vært med på mye i Agder. Det kan nevnes skogdager for skoleklasser, skogkurs for nye skogeiere, Arendalsuka, Naturligvis Evje, Dyrskuen i Lyngdal, Tingvannstinget i Hægebostad, familiedager, naturlosturer m.m.

Utdeling av årets diplom fra Skogselskapet gikk til personer som har og fremdeles betyr mye for skognæringen. I år var det i alt 5 personer som fikk denne.

Fra venstre: Salve Haugaas, Jens Magne Førland, May Heggestad, Steffen Kile og Notto Hornnes

Foredrag om forskning etter skogbrannen i Mykland v/Per Holm Nygård (NIBO)

Per Holm Nygård fra NIBIO Holdt foredrag om skogbrann

Mykland brannen er en av de største skogbrannen i Norges historien med ca 27 000 daa areal. Per tok oss med på en vandring tilbake før brannen startet 09.06.2008, dagene etter brannet til den var slokt 14.06.2008.

Forskerne sier vi må forvente flere skogbranner i fremtiden, selv om de ikke finner klare sammenhenger i klima.

Fokuset endrer seg:

Men selv om en skogbrann virker svært dramatisk, er den faktisk ingen katastrofe for naturen. Tvert imot. Brannen gir skogen en sjanse til å fornye seg.

I naturen er det kamp om plassen. For noen organismer betyr de åpne, brente skogsområdene nytt liv.
Bare noen dager etter en brann begynner frøene til de første pionerplantene å spire. En av dem er Bråtestorknebben. Frøene til denne planten har ligget lenge (100-150år) i jorda og bare ventet på en brann. De trenger nemlig temperaturer på over 60 grader for å kunne spire. Kort tid etter begynner enkelte mosetyper, sopper og gressarter å dukke opp, foruten geitrams og andre arter som er glade i nitrogen. Etter ett år har bærlyng og små furu- og granspirer fått rotfeste.

Bråtestorknebben.

Det som er synd med forskningen i Mykland er at den har stoppet opp p.g.a. manglende økonomiske midler fra det offentlige. Her burde det vært forskning i mange tiår fremover for å dokumentere utviklingen. Det tror jeg hadde vært viktig.

Vegetasjonen har etablert seg og det kommer fint mange plasser, det viser bildene her.

Oppgjør etter brannen v/Torbjørn Mykland.

Skogbrann forsikring var raskt på banen og hadde det meste på plass to mnd etter skogbrannen.

Bilde i brannområdet med Torbjørn Mykland og Kåre Haugaas.

Hogsten kom rast i gang og det var mange entrepenører i sving, noen svensker kom også. Prisen på avvirking var høy ca 260,-/m3. Skur tømmeret ville ikke Bergene Holm ha etter hvert, og Byglandsfjord sag tok seg av resten, slipen gikk til bio.

To områder ble frivillig fredet og gjennomført på rekord tid på 8mnd, normalt kan dette ta 3-4 år.Vi takker for en fin dag med Skogselskapet og omvisning i brann feltet i Mykland.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Agder