Årsmøte Oslo og Akershus – og miniseminar om flerbruk

Invitasjon til alle våre medlemmer

Årsmøte og foredrag  6. juni på Torstad gård i Asker

Årsmøte kl 15:00

Dagsorden:

  1. Åpning ved styreleder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning
  6. Behandle og godkjenne årsregnskapet
  7. Valg
  8. Fastsette medlemskontingent
  9. Behandle innkomne saker (Frist for innlevering av saker er 24.05.17)

Middag kl 17:00

Foredrag kl 18:00

Tema: Flerbruk av skog

Flerbruk i historisk perspektiv – utvikling av begrep og praksis
Ole Hofstad, professor NMBU

Dagens flerbruk og skogbruk i Asker kommune
Petter Høistad, skogbrukssjef Asker kommune

Dagens flerbruk og skogbruk i Oslo kommune
Jon Christiansen, avdelingssjef Bymiljøetaten Oslo kommune

Hva tenker skogeierne om flerbrukshensyn
Nils Bøhn, direktør skog og arealtilknyttet virksomhet Norges Skogeierforbund

Hva synes friluftslivet om dages skogbruk
Espen Jonhaugen, avdelingsleder og markasjef Skiforeningen

Adresse: Torstadveien 26, 1395 Hvalstad

For veibeskrivelse se: www.torstad.no

Påmelding til Snorre Synnestvedt på e-post: snorre@skogselskapet.no evt. tlf. 971 73 107

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus