Årsmøtet i Oslo og Akershus utsettes

Av hensyn til korona-situasjonen har styret vedtatt å utsette årsmøtet til høsten.

Møtet var opprinnelig lagt til 8. juni. Det vil bli avholdt så snart omstendighetene tillater. Dette er i tråd med våre vedtekter: Årsmøte skal holdes hvert år til tid og sted som styret bestemmer. Bekjentgjørelse skjer på betryggende måte og med minst to ukers varsel.

Årsmelding for 2019 vil legges ut på våre nettsider så snart den er klar.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus