Årsmøtet i Skogselskapet i Agder 5 mai 2018

Skogselskapet i Agder hadde sitt årsmøte 5. mai på Mydland gård i Hægebostad kommune med svært godt fremmøte og god stemning. Tilbakemeldingene på arrangementet har vært mange og gode. Dette motiverer til økt innsats.
Hovedtemaer var historien om skogreisingen i Vest Agder og juletreproduksjon. Tidligere fylkesskogmester Oddbjørn Aardalen og den store skogvennen Reidar Vrålstad beskrev med tall og ord den store innsatsen som ble gjort før og etter krigen med planting av ny skog. http://skogselskapet.no/2018/05/28/foredrag-av-oddbjorn-aardalen-skogreisinga-i-vest-agder-og-dens-historie-arsmote-skogselskapet-i-agder-mydland-gard-haegebostad-lordag-5-mai-2018/

På befaringen ute besøkte vi juletreprodusent Britt og Oddvar Dalan i Audnedal. Der fikk vi se en juetreplantasje på over 50 dekar med velstelte juletre, og høre et inspirerende innlegg om hvordan det enkelte tre ble stelt og formet for at kundene ville ha de.
Bilder fra befaringen.

Etter turen i juletreplantasjen ble en del av årsmøtedeltakerne med på en befaring av et nytt skogsbilveiprosjekt opp til et område dere vi så en vellykket skogreisingsinnsats. Gode veier er nødvendig. Med de gode tilskuddsordninger fra staten, sammen med riktig bruk av skogfondsmidler, gjør det mulig å få gode og tjenlige veier frem til skog som skal stelles og snart avvirkes. Veier gjør også arbeidet både lettere og mer trivelig.

Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap uten særlige merknader. Aktiviteten er stor og når ut til de ulike målgruppene. Daglig leder Christian Espegren oppsummerte virksomheten som i det vesentligste har dreid seg om:

Skoleskogdager
Familieskogdager sammen med skogeierlaga
Deltagelse på messer
Naturlosturer
Trekubben, for økt trebruk og aktivitet i trenæringen
Kurs for nyere skogeiere
Aktivitet rettet mot rekrutering av elver til skogbruksutdannelse og til naturbruksskoler
E-bok som er gratis og heter «Førstehjelp til nye skogeiere på Agder»
Eiendom

 

 

 

 

 

 

Styret i Skogselskapet i Agder består nå av:
Kåre Haugaas, Tvedestrand – leder
Ida Jordal, Lyngdal – styremedlem
Thor Skjevrak, Songdalen/Bygland – styremedlem
Elma Liane, Lillesand – nestleder
Torbjørn Flaat, Evje og Hornnes – styremedlem – ny

 

 

                                                                                                                Styret: Kåre Haugaas, Ida Jordal,                                                                                                                               Thor Skjevrak, Elma Liane, Torbjørn Flaat

 

Skogselskapets diplom ble delt ut til pensjonert skogbruksleder Toralf Haaland fra Audnedal og sagbrukseier John Anker Tellhaug fra Hægebostad.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


 

 

 

 

 

 

Toralf Håland Og John Anker Telhaug med skogselskapets diplom

 

                      

                                                      

Britt og Oddvar Dalan før gave som takk for godt program og omvisning

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Agder