Oppføringer av Østfold

Endelig kommer det granfrø fra Bastøy frøplantasje

Skogfrøverket har i 2015 høstet 324 sekker med kongler fra Bastøy frøplantasje. Konglene er fremdeles ikke klenget, og antall frø er derfor noe usikkert. Skogfrøverket antar at det vil bli ca. 100 kg granfrø, noe som igjen kan gi mellom 10 til 15 millioner ferdige granplanter.