Fagseminar Skog 22. juni på Kvatninga

I etterkant av årsmøte avholdes et fagseminar som er åpent for alle interesserte!

Tema i år er NIBIOS Ask-prosjekt, råteproblematikk i trøndersk granskog og den nye snutebille-behandlingslinja som skal bygges opp hos Skogplanter Midt Norge.

Etter innlegg innendørs går ferden til Kråkholten som ligger kun 3 minutter med bil fra planteskolen. Her skal vi se på etablering av Ask-prosjektet samt Skogfrøverkets klonarkiv. Hit kommer Skogfrøverket og forteller om arkivet, genmateriale og hvorfor vi har klonarkiver. En svært spennende og innholdsrik samling.

Program finner du her: Program Fagsamling Skog_22. juni Kvatninga

Velkommen!

Husk påmeldingsfrist som er den 16. juni til rannveig@trondelagenskogselskap.no eller til 47640366

Skogdag! Lukkede hogster – gamle hogstformer i ei ny tid!

Skogselskapet i Trøndelag inviterer til skogdag med det aktuelle temaet lukket hogst. Interssen for denne hogstformen er økende og skogbruket børster nå støvet av gammel kunnskap som skal tilpasses det moderne skogbruket. Dette danner grunnlaget for en interssant og skogfaglig samling.

Arena for dagen er skogen på Eggen Gård i Snåsa. Her anla skogforsker Bøhmer et forsøk for snart 100 år siden. En del av denne skogen er bevart og danner base for dagen. Hit kommer fagfolk og fremlegger interessante resultater, også fra fjellskoghogst. Hvordan tilpasser det modene skogbruket seg disse gamle hogstformene? Det får du svar på når forskere og dyktige fagansvarlige legger opp til både informasjon og diskusjon.

Velkommen!

Program finner du her: Program skogdag Snåsa 15. juni_ lukkede hogster

Velkommen til Årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Den 22. juni avholdes årsmøte på Kvatninga i Overhalla.

Årsmøte åpner kl. 10.00 av styreleder Ståle Solem og Overhallas ordfører Hege Saugen.

Årsmelding 2022 finner du her: Årsmelding 2022 Skogselskapet i Trøndelag_endelig

 

I etterkant av årsmøte arrangerer vi et åpent fagseminar med følgende innlegg:

 •  Ask og askeskuddsjuke, genetisk variasjon og muligheter for utvikling av motstandsdyktig plantemateriale v/ Mari Mette Tollefsrud, Forsker NIBIO
  Råte i granskog i Midt-Norge: omfang og bekjempelse v/ Ari Hietala, Seniorforsker NIBIO
  Ny snutebillebehandling på Skogplanter Midt-Norge v/ Erlend Grande, Prosjektleder SPMN og Skogkonsulent Skogselskapet i Trøndelag

Dagen avsluttes på Kråkholten (3. min med bil) hvor vi skal se på etablering av Ask-forsøk og Skogfrøverkets klonarkiv.

Program for den faglige delen finner du her: Program Fagsamling Skog_22. juni Kvatninga

 

Påmelding innen 16. juni

til rannveig@trondelagenskogselskap.no eller pr. telefon til 47 64 03 66.

Velkommen!

Årsmøte 2023 Østfold

Skogselskapet i Østfold inviterer alle våre medlemmer til årsmøtearrangement

Mandag 5. juni på Vitenparken Campus Ås

Foredrag kl 15:00

Thor Gotaas – morsomt og interessant om skiløpere og skogsarbeid, og kanskje litt om norske koier
Thor er folkeminnegransker og forfatter, og tar seg en kveld fri fra vårens skogplanting for å gi oss et engasjerende foredrag på inn- og utpust.

Svein Solberg – skogfaglig og aktuellt om skogbehandling for fremtida (her finner du foredraget til Svein)
Svein er Seniorforsker ved Divisjon for skog og utmark, NIBIO, og har mange interessante betraktninger om fremtidens skogskjøtsel i et klima i endring.

Middag kl 18:00

Årsmøte kl 19:00

Saksliste for årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
 4. Godkjenning av årsmeldingen
 5. Godkjenning av regnskapet
 6. Valg
 7. Vedtektsendringer (forslaget finner du her)
 8. Fastsettelse av medlemskontingenten – saken strykes hvis vedtektsendringen vedtas
 9. Utmerkelser

Foredrag og middag arrangeres i fellesskap med Skogselskapet i Oslo og Akershus, Årsmøtene arrangeres i hver sine lokaler etter middagen.

 

Velkommen til en underholdene, interessant og sosial ettermiddag!

Påmeldingsfrist 30. mai, av hensyn til servering

Klikk her for å melde deg på – og hvis du ikke medlem i Skogselskapet, bli medlem her.

Ta kontakt med ostfold@skogselskapet.no hvis du har noen spørsmål.

Skogselskapet i Møre og Romsdal inviterer til årsmøte – 31.mai

 

 

Les årsmeldingen for 2022 her:

Årsmelding 2022

Dokumenter utover sakslisten se her:

Forslag til nye vedtekter

 

Årsmøte 2023 Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus inviterer alle våre medlemmer til årsmøtearrangement

Mandag 5. juni på Vitenparken Campus Ås

Foredrag kl 15:00

Thor Gotaas – morsomt og interessant om skiløpere og skogsarbeid, og kanskje litt om norske koier
Thor er folkeminnegransker og forfatter, og tar seg en kveld fri fra vårens skogplanting for å gi oss et engasjerende foredrag på inn- og utpust.

Svein Solberg – skogfaglig og aktuellt om skogbehandling for fremtida (her finner du foredraget til Svein)
Svein er Seniorforsker ved Divisjon for skog og utmark, NIBIO, og har mange interessante betrakninger om fremtidens skogskjøtsel i et klima i endring.

Middag kl 18:00

Årsmøte kl 19:00

Last ned årsmelding for 2022

Årsmøtesaker

1. Åpning ved styreleder
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet
6. Vedtektsendringer (Forslaget finner du her.)
7. Valg
8. Fastsette medlemskontingent for 2024. Saken strykes, hvis vedtektsendringer vedtas
9. Behandle innkomne saker. Frist for å melde inn saker er 25. mai

Velkommen til en underholdene, interessant og sosial ettermiddag!

Påmeldingsfrist 29. mai, av hensyn til servering

Klikk her for å melde deg på – og hvis du ikke medlem i Skogselskapet, bli medlem her.

Ta kontakt med Snorre hvis du har noen spørsmål.

Årsmøte 9. mai

Sogn og Fjordane Skogselskap inviterer til årsmøte i Gloppen tysdag 9. mai

Alle medlemmar er invitert til synfaring i Trivselsskogen i Sandane frå kl. 10.00 og Årsmøte frå kl. 12.00 på Gloppen Hotell

Vil du delta må Ruben R. Bøtun kontaktast, enten på e-post: ruben@skogselskapet.no eller telefon: 9576 1717 seinast 5.mai.

 

Program for dagen:

Kl. 10.00:            Synfaring i Trivselsskogen med servering av kaffi

Informasjon frå skogbrukssjef Karoline Bjerkeset/Lindis Østgård

Kl. 12.00:            Opning av styreleiar Terje Engvik

Det norske Skogselskap. Presentasjon av direktør Trygve Enger.

Foredrag: «Vekst, utvikling og verdiar i treslag i kyst- og fjordstrøk vestafjells»,
av Bernt-Håvard Øyen – UTGÅR

Kl 13.30:             Lunsj

Kl. 14.30:            Årsmøtesaker

 1. Val av møteleiar, og to som signerer protokollen.
 2. Årsmelding for 2022
 3. Rekneskap for 2022
 4. Val og fastsetjing av tillitsvaldegodtgjersler
 5. Vedtektsendringar – medlemskategoriar og kontingentsatsar for 2024
 6. Evt. innkomne saker

 

Vel møtt til årsmøtet!

Med helsing
Sogn og Fjordane Skogselskap

Terje Engvik
Leiar

DET GRØNNE TIL NYE HØYDER!

Å skape grønne lunger i bymymiljøer er ingen ny sak, å ta i bruk grønne vekster på fasader er heller ingen stor nyhet lenger. Derimot er det å beplante Skogselskapets tak på hovedkontor midt i Oslo med nettopp skog en nyvinning.

Ikke tenk dårlig vedlikeholdte torvtak der skog overtar over tid, men skog som med hensikt dekker taket. Naturligvis med en bugnende variasjon med fortrinnsvis lavtvoksende treslag (eks. Søt Vier, Rogn, Hassel, Tysbast, Einer og Hegg). Disse treslagene vil bidra til økt leveområder for pollinerende innsekter, samt bidra i positiv retning til et bedret luftmiljø i Oslo sentrum. Vi ønsker med det å være en spydspiss i å tenke nytt for hvordan utforme og bekle takfasader i bymiljøer. Dette prosjektet skal vi gjennomføre i samarbeid med en ny oppstartet og ung konseptutvikler fra arkitektkontor lokalisert i Vika i Oslo:  Grønt Arkitektkompani

“Vi skal ærlig innrømme at ungskogpleien som må utføres på taket etter hvert må gjøres av noen uten høydeskrekk, sier seniorkonsulent Tore Molteberg med et lurt smil om munnen.”

Et spørsmål som raskt vil dukke opp for mange:

Hvordan skal røttene til trærne ha nok grobunn for rotsystemer, tilgang på vann og ikke minst ha nok plass å vokse på?

Det er ikke til å feie under teppet at det vil kreve en enorm forsterkning av dagens takkonstruksjon, det lar seg heldigvis gjøre på bakgrunn av at vi har et solid bygg å utvikle. Deretter vil man dekke taket med såkalte “BioCOMpostgrids”, som er utviklet i Irland. Det er plastnett (geonett) som er produsert av gjenvunnet havplast, “nettet” som er formet som avlange baller (omtrent som høyballer) blir fylt med resirkulert økologisk bomull og finhakket papp. Disse vil gi trær og vekster som plasseres på taket gode muligheter for feste, rotutvikling og ikke minst holde godt på fuktighet.

Et slikt tiltak er søknadspliktig på bakgrunn av fasadeendring, men både Oslo kommune og naboer er veldig positive til tiltaket. Spesielt eierne av bygårdene som er i umiddelbar nærhet viser stor interesse for prosjektet og følger nøye med for muligens å implementere dette på egne tak i fremtiden. Da vil dette kunne bli en av Oslos grønneste bydeler, hvert fall sett fra oven. Noe vi hadde likt svært godt, naturligvis…

Vår administrerende direktør, Trygve Enger, ser med stor glede frem til å kunne realisere dette prosjektet allerede i løpet av høsten 2023 og retter en stor takk til Grønt Arkitektkompani for utviklingen av dette spennende konseptet. Ikke minst rettes det en stor takk til finansielle aktører som bidrar til at dette vil bli realisert -ved Enviro Concept Movement og Oppåvasjon Norge.