Skog & Tre 2021

Skogkurs for nye skogeigarar

Onsdag 7.april kl 18.30-21.00 arrangerer Sogn og Fjordane Skogselskap kurs for nye skogeigarar. 

Kurset blir haldt digitalt, over Teams, og vil gå gjennom følgjande tema:

  • Hogst (forventingar av verdiar)
  • Planting (kostnad og framtidige verdiar)
  • Skogkultur
  • Skatt og skogfond
  • Skogsbilveg/traktorveg
  • Tilskotsordningar i skogbruket
  • Frivillig skogvern
  • Skogbruksplan
  • Open spørsmålsrunde/diskusjon

Me har satt eit maks deltakartal på 12 stk, og deltakarar må vere/bli medlem i skogselskapet.

Kursinstruktørar vil vere Arnt Laukeland frå Aktivt skogbruk, Ruben Bøtun frå Skogselskapet og ein av vegplanleggarane i Skogselskapet. Kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune

Ynskjer du å melde deg på, send ein mail til Ruben

 

Nyansatt: Kjersti Aurora Kolstad

Perfekte forhold for hogst vinteren 2021

Været har halde seg tørt og kaldt gjennom heile januar månad, og værutsiktene ser lovande ut i februar også. Det har til og med vore solide kuldegrader langt ute på kysten i januar/februar så langt. Dette gir perfekte forhold for skogsarbeid, noko me ser på deltakartala på skogdagane våre. 

Det har vore så bra deltaking, at Kystskogbruket har skreve ei nettsak om både kursinga og værforholda på deira nettsider (link). Og når interessa er så stor, så må me berre fortsetta med den gode jobben med å tilby skogeigarane kurs og informasjon om alt som har med skog å gjere. I januar har me send ut informasjonsbrev til medlemmane våre (er du ikkje medlem kan du bli det her!)

Skogdag i Fjaler 1.februar. Foto: Arnt Laukeland

 

No er me i planlegginsfasen av å arrangere fleire skogdagar i Hordaland-regionen. Korte Kurs prosjektet er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune, og då skal me tilby kurs i heile Vestland fylke. Om det er interesse for skogdag/kurs i tømmerkapping, skogfond, introduksjonskurs for nye skogeigarar eller andre tema, send oss ein mail til: ruben @ skogselskapet.no, så ser me kva me får til på Vestlandet. Oversikt over planlagte skogdagar finn du her: https://skogselskapet.no/skogdagar-i-sogn-og-fjordane/

Foto: Dag E. Bøtun

 

I full gong med skogdagar i Sogn og Fjordane

Denne veka starta me med skogdagar i Sogn og Fjordane. Vår instruktør instruktør, Arnt Laukeland, har lagt fram kvalitetsreglementet som no er gjeldane for dei som driv med eigenhogst. Det er mykje ein skal tenkje på, alt frå toppdiameter på sagtømmer til kva som godtas av krok. Både i Byrkjelo i Gloppen og Førde i Sunnfjord var det særs godt oppmøte, og me er sikre på at kurset ga dei oppmøtte god informasjon og rettleiing når dei no skal ut å hogge skog.

På fleire av skogdagane møtte også skogsjefen frå kommunen, lokale entreprenørar, skogbruksleiar i skogeigarlaget og andre tømmerkjøparar. 

Allereie på laurdag er det ny skogdag med fokus på kapping av tømmer, og lista over skogdagar blir heile tida oppdatert. Følg oversikta her!

 

 

 

 

Besøkte skolelever i år