Arealkonflikter i det grønne skifte

Åpen fagdag for alle 24. august 2024
Fra kl. 11.00 til 15.00. Påmelding av hensyn til servering.

Undertema:

  • Ja til det grønne skifte, men ikke i min bakgård?
  • Hva vil vi med skogarealene våre?
  • Kan vi ta vare på det biologiske mangfoldet uten å løse klima krisa med global oppvarming?

Litt om bakgrunnen for tema:

Skogbruk spiller en viktig rolle i klimaendringsbekjempelse på flere måter. Skoger fungerer som karbonsluk ved å absorbere og lagre store mengder karbondioksid fra atmosfæren gjennom fotosyntese. Ved å forvalte skogene på en bærekraftig måte, kan man sikre at skogsområdene fortsetter å fungere som karbonlagre. I tillegg kan skogbruk bidra til reduksjon av utslippene av klimagasser gjennom erstatning av fossile brensler med tre baserte produkter som trevirke og biomasse. Bruk av tre som byggemateriale og biomasse til energiproduksjon kan bidra til å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser og dermed redusere klimagassutslippene. Skogbruket fremmer også bærekraftig bioøkonomi, der skogressurser brukes på en måte som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn for å støtte overgangen til et lavutslippssamfunn. Samlet sett kan et godt forvaltet skogbruk bidra til både å redusere klimagassutslipp og øke karbonlagringen, noe som er avgjørende i arbeidet med å begrense klimaendringene.

Nedbygging av skogområder, enten det er for vindkraft, solkraft, urban nedbygging eller annen infrastruktur, har alvorlige konsekvenser både for miljøet og klimaet. Når skogområder blir nedbygd, frigjøres store mengder karbondioksid til atmosfæren, noe som bidrar til klimaendringer. I tillegg får vi tap av økosystemer, Friluftsområder osv.

Selv om vind og solenergi er en ren og fornybar energikilde, vill bygging av vind og solsellekraftverk i skogsområder medføre en betydelig avskoging. Disse skogene spiller en viktig rolle i bekjempelsen av klimaendringer ved å binde karbondioksid og regulere klimaet. Dermed vil tapet av skogsområder for å bygge vind og solsellekraftverk ha motsatt effekt på klimaet.

Vind og Solkraft er også en viktig del av løsningen, men det finnes mange andre områder som egner seg godt for vind og solenergiproduksjon, for eksempel på parkeringsplasser,  hustak, bare fjellområder eller allerede eksisterende industriområder. Eksempler på solkraft er store industri tak. Ved å prioritere bruk av slike områder kan man unngå konflikten med å bygge i skogområder. Og oppnå større miljøeffekter.

Kl. 11.00: Fagdag start

  • ­kaffe og noe å bite i.

Ca. kl. 11.15: Korte faginnlegg:

  • Velkommen til Gran, v/Ordfører Gunn Elisabeth Alm Thoresen
  • Hvorfor sa BTA nei til vindmøller. v/Almennings bestyrer Øystein Løvli
  • Fag innlegg kommer her ikke klart. vil bli lagt til her.
  • Fag innlegg kommer her ikke klart vil bli lagt til her
  • Tittel?  Erik Eid Hohle Styreleder Skogselskapet i Oppland

Møteleder Ola Gram Dæhlen, Daglig leder i Skogselskapet i Oppland

Ca. kl. 12.15: Diskusjon mellom innledere, og publikum kan stille spørsmål/Kommentarer.

Kl. 13.00: Avreise til Energigården Røykenviklinna 617, 2760 Brandbu

SERVERING

Erik Eid Hole orienterer om ENERGIGÅRDEN SENTER FORBIOENERGI

Kl. 15.00: Avslutning fagdag Kl15.00

Kl. 15.00: Årsmøte i Skogselskapet i Oppland

Meld deg på HER av hensyn til servering.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oppland