Store skogskader etter storm

Store mengder skog blåste ned i midten av november. Bilde tatt i Sør-Aurdal. Foto: Martin Strøm. 

Store skogskader etter storm

Stormen 19. november rammet områder fra Lillehammer og Øyer i nord og syd-vestover gjennom Viken mot Telemark.
Tidlig i desember ser det ut til at skademeldingene kommer på over 1 000 stk. Et foreløpig anslag for samlede skader kan være opp mot 1,7 millioner kubikkmeter, melder Skogbrand.

Stormen hadde vindstyrker på mellom 30-45 m/s på målestasjoner over 600 moh. og 20-30 m/s på stasjoner under 600 moh. skriver Skogbrand på sine nettsider.

Fortvilende

Mange skogeiere i Etnedal ble rammet, og ekstra fortvilende er dette for rundt halvparten av skogeieren som er rammet, som ikke hadde forsikring.
Skogbrand, forsikringsselskapet for skog, har hatt travle dager med å taksere skadene, før snøen kom.

Etterlyser ekstra tilskudd

Det ble satt i gang store ressurser for å få ryddet opp så mye som mulig. Skogeiersamvirket snudde seg rundt og kjørte hogstmaskiner til de mest rammede områdene.
Styreleder i Norges Skogeierforbund, Heidi Hemstad roser jobben som er gjort i forbindelse med oppstart av oppryddingen.

Hemstad ber myndighetene gjeninnføre ordningen om at skogeiere kan bruke skogfond i dette arbeidet. For mange vil ikke dette dekke behovet. Det er derfor sendt brev til Sandra Borch, landbruks- og matminister, om behov for virkemidler.

– Skogeiersamvirket ber derfor om at det bevilges friske midler til uttak av tømmer i skadeområder med lav eller negativ netto tømmerverdi. Vi ønsker å diskutere med Landbruks- og matdepartementet hvordan disse midlene skal brukes, sier hun til skog.no

Torbjørn Jøranli har fått store skader på skogen etter stormen fredag. Foto: Truls Telle, GD.

Fikk ny skogbruksplan dagen før stormen

Torbjørn Jøranli fra Øyer, fikk dagen før tilsendt ny skogbruksplan. Den gjaldt i nesten ett døgn.

– Nå er skogen her endra for all framtid, sier Jøranli til avisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Problemet er at der det er nedblåste tre bør hele skogen ryddes eller felles fordi det er potensial for mer skade på skogen senere.

– Det blir fort råteskader og seinskader i skog med nye skader. Hvis jeg ikke rydder opp får vi et kjempeproblem i hele området med barkebiller, tørkeskader og mye anna. Ødeleggelsen fra stormen reduserer verdien av skogen og gir et stort verditap, sier han til GD.

Stormskader pr. 8. desember. Kilde: Skogbrand.

Se dronebilder fra skadene i Etnedal. Foto: Viken Skog.

Les også:

Andre nyheter fra Oppland