Er du avhengig av skogen?

Av: Ola Gram Dæhlen, Skogselskapet i Oppland

Skogen spiller en avgjørende rolle som en viktig del av klimaløsningen vår. Den fungerer som et naturlig karbonlager, da trærne absorberer karbondioksid (CO2) fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. Dette bidrar til å redusere nivåene av klimagasser i atmosfæren og bremse klimaendringene. I tillegg til å absorbere CO2, gir skogen også mange andre fordeler for miljøet og samfunnet. Den fungerer som et viktig habitat for dyreliv, beskytter mot erosjon, regulerer vannstrømmer, og gir en kilde til inntekt gjennom skogbruk og til rekreasjon gjennom jakt og friluftsliv. Derfor er en god og fornuftig forvaltning av skogressursene våre essensielt for å oppnå klimamålene og sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Produkter fra skogen er verdifulle ressurser som spenner helt fra tradisjonell bruk til en stadig økende rekke innovative materialer og produkter som spiller en viktig rolle i vårt moderne samfunn.

Bor du i hus?
De mest kjente er tømmer og treprodukter, som er grunnlaget for byggematerialer som bjelker, planker, og finér osv. Disse produktene brukes i alt fra husbygging til møbelproduksjon og gir et fornybart alternativ til ikke-fornybare materialer som stål og betong.

Tørker du deg på do?
Skogen er en den viktigste og eneste kilden til råvarer for papir- og pappindustrien. Dette inkluderer alt fra aviser og bøker til pappesker og emballasje. For all del ikke glem dopapiret.

Fyrer du med ved?
Biomasse fra skogen kan brukes til å produsere energi i form av pellets, flis, eller ved. Dette gir en fornybar energikilde som kan erstatte fossile brensler og redusere klimapåvirkningen, og skape lokal næringsvirksomhet.

Pynter du deg til fest?
Mer ukjent er medisinske og kosmetiske produkter. Der skogen inneholder en rekke planter og trær som har fordelaktige medisinske egenskaper. Eks: ting vi bruker i hverdagen; tannkrem, solkrem, såper, Paracet, parfyme og lignin som blant annet finnes i leppestift osv.

Spiser du mat?
Noen deler av skogen gir også spiselige produkter som sopp, bær, nøtter, og spiselige planter. Også fra tømmer får vi produkter til mat, som søtningsstoff til is (vanillin) og spesialsellulose som brukes ofte i posesauser og gryter. Disse har både økonomisk og ernæringsmessig verdi.

Er du utsatt for vær?
Skogen gir miljøtjenester som vannrensing, luftrensing, og opprettholdelse av biologisk mangfold. Dette er indirekte produkter som gir en betydelig verdi for samfunnet.

Vi vil ha!
En gjennomtenkt forvaltning av skogressursene er nøkkelen til å sikre bærekraftige produkter for fremtidige generasjoner. Balanseringen mellom økonomisk utnyttelse av skogen og bevaring av dens økosystemer er avgjørende for å opprettholde skogens rolle som en verdifull ressurs.

Skogen er en del av klimaløsningen, valgene gjør vi nå!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oppland