Skolesskogdager i Oppland 2023

I løpet av 2023 har vår Skogselskapet i Oppland besøkt 174 klasser på 68 skoler i Oppland, engasjert rundt 2971 elever og omtrent 240 lærere. Dette inkluderer 22 fysiske skolesskogdager og 142 digitale skolesskogdager. Gjennom målrettet undervisning basert på læreplanmålene, har vi formidlet viktigheten av skogen som en nasjonal og lokal ressurs.

Bilde fra Nord-Fron Ungdomskole

Vår tilnærming inkluderer undervisning om skogens drift, produkter som kommer fra tømmerstokken (som tømmer og ved, kjemikalier sov.) som bidrar til samfunnet, i tillegg hva som kan høstes i skogen, samt allemannsretten.

Samlet tilsvarer denne innsatsen omtrent 14 400 undervisningstimer i grunnskolen i Oppland. Svert ofte samarbeider vi med det lokale skogbruket, både offentlig og privat.

Se skriftlig rapport HER Bilde rapport HER

God Jul til Alle

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oppland