Skogeierguiden 1: Planting av skog

I en artikkelserie rettet mot nye skogeiere har Skogselskapet i Rogaland fått tips fra flinke fagfolk om noen grunnleggende tema innen skog. Har du skog som skal hogges? Da bør du også planlegge planting. Her er det viktigste du trenger å vite om skogplanting. Les mer

Mye å glede seg til i Stavanger!

31. august – 3.september er spennende dager for skoginteresserte i Rogaland. Først er det årsmøte med kveldsseminar på Skogens hus i Stavanger, hvor Hans-Petter Tønnesen fyrer opp grillen i atriet og vi får et innblikk i skogreisingen på Island gjennom en presentasjon av Sigríður Júlía Brynleifsdóttir. Skogselskapet i Rogaland inviterer til en spesiell utgave av den årlige utferden for medlemmer, med tema “nær og ny næringsutvikling”. Utferden holdes i samarbeid med Kvinner i Skogbruket som har den som en del av sitt landsmøte.  Les mer

Lærte seg å bli gode skogeiere

Lørdag morgen sneglet flere biler seg oppover den svingete og bratte veien til Hagalid. I motsetning til de fleste som tar turen opp den svingete og bratte veien til Hagalid, skulle ikke disse folkene ut på Skomakarnibbå, de var nemlig der for å lære om skog!

Planting av skog, pleie av skogen og hvordan benytte seg av økonomiske ordninger i skogbruket stod på programmet denne dagen, hvorav mye foregikk ute. Innimellom planting, klipping, og stell av skog ble det også tid til en drøs med den kommunale skogbrukssjefen om økonomiske ordninger, og servering av elgsuppe og kake på Galleri Hagalid.

Skogselskapet og Vinterlandbruksskulen i Ryfylke gikk sammen om å arrangere skogdagen med tema planting og stell. Skogdagen er den første av flere slike arrangement som settes opp for skogeiere og andre interesserte. –Målet med disse skogdagene er å få opp aktiviteten i skogbruket i fylket. Sier Gerd Inger Aarnes fra Skogselskapet. – Det er et stort verdiskapingspotensial i skogbruket, men mange skogeiere går glipp av verdier på grunn av at de rett og slett ikke er klar over hva de kan gjøre i skogen sin. Dette er bakgrunnen for arrangementet på lørdag og flere liknende arrangement.

Årsmøte og seminar i Gjesdal 14.-15.september

Skogselskapet, Fylkesmannen i Rogaland og Gjesdal kommune ønsker å invitere til seminar og årsmøte i Gjesdal kommune 14.-15.september, der årets tema er «Arealbruk i en grønn framtid». Med foredragsholdere som fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og stortingsrepresentant og leder i næringskomitéen Geir Pollestad, ser vi fram til interessante og lærerike dager i Gjesdal! Les mer

Skogselskapet i Rogaland linselus i tysk TV dokumentar

Et filmteam fra det Tyske TV selskapet Arte har vært og filmet flere steder i Norge for å lage en dokumentar om skogbruket. Et av stedene de var innom var Skogselskapet sin skogeiendom i Bjerkreim hvor det skal plantes klimaskog. Les mer

Skoleskogdager i Njåskogen

Skoleskogdager i Njåskogen – vårens vakreste eventyr! Skogselskapet i Rogaland og Jærmuseet inviterer hvert år elever fra 5. til 7. trinn i området rundt Bryne til skoleskogdager i Njåskogen. Denne våren var rundt 200 elever med på opplegget. Les mer

Eiendomshandel i Gjesdal

Skogselskapet i Rogaland har stor glede av eiendommen Axel Heibergs plantefelt på Auestad i Gjesdal der det ble plantet en rekke ulike treslag på snaumark i 1932 til 1934. Da vi fikk nyss om at to av naboene planla et makskifte fant vi en løsning som var til det beste for alle tre parter. Les mer

Skogdag på Vitengarden

24. april gikk årets skogdag på Jærmusèet Vitengarden av stabelen. Skogselskapet stilte med fellejon, vedkløyving og skogsti med quiz. Skogstien ledet de besøkende gjennom den lille skogen og bort til leirstedet der 4Hogså holdt til og laget mat på bål.

24. april er en sentral dato for friluftsarrangementer på nord Jæren. Denne søndagen var det tre ulike arrangement der vi gjerne skulle deltatt, men med kun to ansatte var vi dessverre nødt til å nedprioritere Vistnestunet på Randaberg. Mens Gerd Inger styrte spikking på Naturlåven ved Stokkavannet reiste undertegnede til Vitengarden ved Nærbø. Sol og tilnærmet vindstille gjorde sitt til at det var rekordbesøk på begge arrangementene.

 

Ved vitengarden ligger det et område med trær, akkurat stort nok til at det er å regne som en skog på det ellers treløse jærlandskapet. Vi ledet de besøkende ned fra muséet med egenprodusert skogsti med spørsmål om aktuelle treslag og dyrearter for området. Nede ved leirplassen foregikk det vedkløyving og presisjonsfelling med fellejon. Trebor og høydemåler var også med, men disse var det ikke tid til å få tatt i bruk. Mens Knut fra Jærmuseet styrte vedkløyvingen med stø hånd hadde undertegnede sin fulle hyre med å blåse opp ballonger og løfte fellejon i posisjon. Det var kø av barn som ville prøve seg fra start til slutt, og på de tre timene arrangementet varte gikk det med 400 ballonger. Neste gang vi skal ha tilsvarende opplegg kommer vi nok til å spandere på oss et litt mer takknemlig merke enn first-price.

 

Vitengarden er et fantastisk flott opplevelsessenter med stort fokus på trebruk, fornybar energi og bærekraftig høsting. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet med Jærmuseet og gleder oss til fortsettelsen av dette!

Ikke akkurat Marit Bjørgen

En siddis’ beretning om å gå langrennstafett under Europeisk mesterskap for skogfolk i Holmenkollen.  Les mer

Gratis vedhogst!

Gratis vedhogst på Auestad i Gjesdal

Skogselskapet i Rogaland er i ferd med å gjennomføre et makebytte på vår eiendom Auestad (gnr/bnr – 29/5) i Gjesdal. I den forbindelse vil det meste av arealet vest for elva (Selsåna) bli omdisponert til beite, forsøksfeltene med barskog i nord vil bli stående enda noen tiår.

Alt av bjørketrær og selvsådde bartrær på denne delen av eiendommen vil bli fjernet i løpet av et par år. Skogselskapet ønsker i vinter å gi tilbud til sine medlemmer, støttespillere og andre ved- entusiaster om å hogge ubegrenset mengde ved på denne delen av eiendommen.

De som finner dette attraktivt bes om å sende en sms til 916 26 900, daglig leder Erik Faye-Schjøll, for å melde fra om at dere benytter tilbudet. Dersom det er spørsmål eller noe annet kan man stille disse ved å ringe samme nummer.