Frøsetting hos eik, gran og blåbær som grunnlag for museprognoser

Frøsetting hos eik, gran og blåbær som grunnlag for museprognoser

Frøsetting hos eik, gran og blåbær som grunnlag for museprognoser.Vurderinger basert på en 100-års oversikt fra Aust-Agder .

Av Vidar Selås

https://static02.nmbu.no/mina/publikasjoner/mina_fagrapport/pdf/mif64.pdf