Aktuelle saker fra Østfold

Skogselskapet i Østfold (SiØ) er en frivillig organisasjon med ca 1000 medlemmer. Engasjementet omfatter skog, skogbruk, friluftsliv og tilgrensede interesseområder.
Informasjonsvirksomhet rettet mot barn, unge, allmenheten og skogbruket er en sentral oppgave for organisasjonen. SiØ ble stiftet i år 1900 og har siden den gang hatt en ideell og selvstendig rolle i Østfoldskogbruket.

Vi arrangerer skoleskogdager for skoleklasser i hele Østfold.
Vårt hovedsatsingsområde er å få flest mulig barn og unge ut i skogen for økt rekreasjon og kunnskap.
Ta kontakt med Øivind Ringstad på tlf 900 22 511 eller oiri@skogselskapet.no for mer informasjon.

Styret

Styret i Skogselskapet i Østfold består av:

Leder: Ole Ludvig Gjøby
Nestleder: Peder Unum
Styremedlem: Nils Nilssen
Styremedlem: Ronald Fredlund
Styremedlem: Charlotte Forsberg

Ansatte:

Ole-Chr. Løchen – daglig leder – 41904617

Øivind Ringstad – skog- og infokonsulent – 90022511

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.