Helgeland Skogselskap

Helgeland Skogselskap har siden 1905 jobbet for å fremme skogens mangesidige betydning, og det har vi tenkt og fortsette med!

Helgeland Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer.

Styret i Helgeland Skogselskap:
Styreleder: Halvar Gaustad, Rana
Nestleder: Jan Jenssen, Brønnøy
Styremedlem: Arne-Martin Husby, Grane
Styremedlem: Ragna Gunn Bye, Leirfjord
Styremedlem: Sissel Gangmark, Trondheim