Lars Erik søker seg til unikt masterstudium

40-åringen Lars Erik Rønningen håper å bli del av det første kullet på det nye studiet master i bærekraftig skogforvaltning.

Saken er skrevet av Håkon Boye Bergum og er gjengitt med tillatelse fra Høgskolen i Innlandet.
Les mer om studiet her.

Om alt går etter planen starter Lars Erik Rønningen til høsten på master i bærekraftig skogforvaltning. Foto: Skogselskapet

– Hadde jeg vært yngre, hadde jeg nok tatt en mastergrad på fulltid tidligere i livet. Men nå har jeg jobb som konsulent i Skogselskapet i Hedmark, tre barn og mange andre roller, blant annet som fotballtrener. Derfor passer det perfekt at jeg kan kombinere jobben og disse rollene med et deltidsstudium, sier Lars Erik Rønningen.

Vil kombinere jobb og utdanning

Han har nå søkt seg inn på master i bærekraftig skogforvaltning ved Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Evenstad.

Studiet er unikt i den forstand at det er det eneste masterstudiet av sitt slag i Norge som man kan ta nett- og samlingsbasert på deltid og kombinere med jobb, noe Rønningen har tenkt å gjøre fra og med høsten 2024.

– For meg var det helt avgjørende at studiet er nett- og samlingsbasert, og at arbeidsgiver legger til rette for utdanning, ellers hadde det ikke vært gjennomførbart for meg. Vi trenger å utdanne folk til skogbruket i Norge, sier Rønningen.

Etter flere år i arbeidslivet skal Lars Erik Rønningen fra høsten av å kombinere jobb med studier. Foto: Høgskolen i Innlandet.

Rønningen har fra tidligere en bachelor i skogbruk fra nettopp Evenstad, som han fullførte i det han beskriver som voksen alder i 2019. Tidligere har han blant annet jobbet som salgssjef i bilbransjen, men han ønsket og trengte en ny retning i arbeidslivet.

– Jeg ville gjøre noe helt nytt og ikke mist bruke det jeg ville lære i utdanningen i arbeidslivet. Personlig så er jeg glad i å være ute, spesielt jakt, fiske og friluftsliv. Skogbruket står tungt her jeg bor i Elverum. Jeg hadde flere kamerater i bransjen, og så for meg at det var gode muligheter spesielt i Innlandet for å jobbe med å sikre verdiskaping i skogbruket, sier Rønningen.

Returnerer til Evenstad

I to år pendlet han fra Elverum til Evenstad for å studere. Da han var ferdigutdannet i 2019 fikk han jobben han fortsatt har som konsulent i Skogselskapet i Hedmark, noe han beskriver som genialt for han personlig etter fullførte studier.

De siste årene har han i rollen som skogkonsulent/prosjektleder i Skogselskapet i Hedmark jobbet mye prosjektbasert. Han har blant annet startet JOB: U-prosjektet, som jobber for å sikre ungdommer sommerjobb i skogen, samt generell rekruttering til skogbruket. Prosjektet ble etablert i Hedmark og hadde så god effekt at det nå prøves ut på landsbasis.

Lars Erik Rønningen har søkt seg inn på master i bærekraftig skogforvaltning fra høsten av. Foto: Høgskolen i Innlandet.

– I jobben min bistår jeg i nyoppstartede prosjekter som dette. Mye handler om samspill med forvaltningen, næringen, søke prosjektmidler og finne skogeiere der ungdommen kan jobbe. I tillegg er jeg involvert i å arrangere skoleskogdager, der man bruker skog i nærheten av skolene til å treffe læremål på en praktisk måte i fag som matte og naturfag, sier Rønningen.

Master i bærekraftig skogforvaltning er basert på en helhetstanke om å sikre fremtidsskogen på en bærekraftig måte. Studiet har blitt opprettet i tett dialog med skognæringen, og består blant annet av emner innen skogøkologi, økonomi, skogproduksjon og prosjektledelse.

– Jeg ønsker å bli enda sterkere faglig i skogfaget og innenfor blant annet prosjektledelse. I arbeidshverdagen er jeg nysgjerrig på å utvikle meg faglig. Heldigvis har jeg en forståelsesfull arbeidsgiver som gir meg tillit, legger til rette og ser verdien at jeg kombinerer jobben med en masterutdanning, sier Rønningen.

Til daglig jobber Lars Erik Rønningen som konsulent i Skogselskapet Hedmark i Elverum, rett ved Norsk skogmusem.. Foto: Høgskolen i Innlandet.

Kjenner flere potensielle medstudenter

Etter planen skal Rønningen bli del av det første kullet på den splitter nye mastergraden. Forhåpentligvis får han 4-5 personer han kjenner fra tidligere som medstudenter.

– Skogbruket i Norge er ikke større enn at vi fort blir kjent med hverandre. Jeg vet om både tidligere Evenstad-studenter fra årskullet før meg og enda tidligere enn det som nå vil gjøre som meg og ta masterutdanning på deltid, sier Rønningen.

I årene som kommer ser han spesielt fram mot å lære mer om skog- og prosjektøkonomi, samt prosjektledelse. Som ferdigutdannet ønsker han å gi noe tilbake til sin nåværende arbeidsgiver.

– Hos Skogselskapet i Hedmark har jeg stor frihet til å lage og utvikle egne prosjekter. Det jeg lærer på studiet vil forhåpentligvis bidra til at jeg kan utvikle meg, noe som er verdifullt også for arbeidsgiveren min, sier Rønningen.

Har du lyst til å lese mer om utdanningsmulighetene innen skogbruk/skogfag?
Se her: www.velgskog.no

<- Tilbake

Andre nyheter fra Hedmark