Rekorddeltagelse for JOB:U

Tre av de heldige ungdommene som fikk sommerjobb i skogen i år. Anton Brattvoldsengen, Even Galåsen og Amund Lillemo.

Sommerjobb i skogen for ungdom (JOB:U)

Det er ingen tvil om at ungdommene vi treffer på i Stange-skogen, stortrives med årets sommerjobb. Smilet er bredt, selv om sola steker godt. De er ett av 20 arbeidslag som driver ungskogpleie eller planting, organisert av Skogselskapet.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien

Deltagerrekord i Innlandet
JOB:U har sitt opphav i Hedmark delen av landet vårt. Bare i Innlandet er det i år 13 kommuner som er med på å gjennomføre dette prosjektet. Hele 234 ungdommer søkte på de 66 stillinger i Innlandet.
I Viken er det også flere arbeidslag i Nes og Lørenskog/Rælingen. 13 stykker av de som har sommerjobben er jenter.
De fleste stedene gjøres det ungskogpleie med ryddesag, og ett arbeidslag gjør planting.

– Det fine med denne jobben er at du lett ser resultater, du får være ute i frisk luft og får solskille, smiler Even Galåsen, som er en del av JOB:U Team Stange/Romedal.
Han nyter dagene ute og syns en arbeidsdag går fort.

Litt lengre borti skogen durer det jevnt. Der jobber to jenter, Ellen Bryhn og Elise Hagen. I pausene treffes gjengen på 5 stk. midt i mellom, på skogsbilveien og slår av en prat ved påfyll av energi og drikke.

– Det er moro, gøy med litt motor, sier Elise Hagen.

Noen erfaringer rikere
Hele gjengen har etter få dager kjent på kroppens begrensninger i sommervarmen.

– Legg vannflaska i fryseren og husk å drikke vann. Ikke gå på samme feil som meg med å drikke for lite, da blir man ustø på beina, sier Elise.

Noen av gutta drikker opp mot fire liter vann hver dag i skogen. Ellen kan også legge til at solkrem og myggspray er lurt å ha på.

Følge ungdommene på sosiale medier
JOB:U er et prosjekt hvor ungdommer fra 15-25 år skal få bli kjent med skogen, gjennom sommerjobb og utdanning- og yrkesvalg. Det er Skogselskapet som organiserer prosjektet, men ungdommene er ansatt hos kommune eller allmenning. Næringen og andre samarbeidspartnere bidrar økonomisk for å få det til.

Du kan følge ungdommene på Instagramkontoen: iloveskog

Ellen Bryhn og Elise Hagen er en del av JOB:U Team Stange/Romedal.

De fleste arbeidslagene har hatt besøk av media. 
Her er ett av innslagene:

Det funker!
Prosjektleder for JOB:U Innlandet, Lars Erik Rønningen, kan vise til at prosjektet har ønsket effekt.

– Tallene i fjor viser at 31% av de som var med i prosjektet, de har utdannet seg innen skogbruk, sier Rønningen.

Hva er ungskogpleie
Små bartreplanter får ofte hard konkurranse av gras, urter og lauvtrær de første årene. Gras– og lauvkontroll er ofte nødvendig for å hjelpe frem små gran– og furuplanter der dette er målet.
Ved ungskogpleie får fremtidstrærne bedre vekst og økt verdiproduksjon.
Tiltaket går ut på å fristille de beste når disse er fra 1,5 til 4 meter høye. Under arbeidet beholdes det treslaget som passer best for voksestedet.
Etter at arbeidet er utført bør 15% av de gjenstående trærne være lauvtrær. Lauvtrær skaper variasjon i landskapsbildet og gir gode livsvilkår for mange dyrearter.

Samarbeidspartnere
Alle samarbeidspartnere i prosjektet Innlandet:

  • Skogkurs
  • Innlandet Fylkeskommune
  • Stora Enso
  • Glommen Mjøsen skog
  • SB Skog
  • Okab
  • Husqvarna
  • Solør vgs avd. Sønsterud
  • VELGSKOG

Andre nyheter fra Hedmark