Skogselskapet i Østfold

Skogselskapet i Østfold (SiØ) er en frivillig organisasjon med ca 1000 medlemmer. Engasjementet omfatter skog, skogbruk, friluftsliv og tilgrensede interesseområder.
Informasjonsvirksomhet rettet mot barn, unge, allmenheten og skogbruket er en sentral oppgave for organisasjonen. SiØ ble stiftet i år 1900 og har siden den gang hatt en ideell og selvstendig rolle i Østfoldskogbruket.

Vi arrangerer skoleskogdager for skoleklasser i hele Østfold. Vårt hovedsatsingsområde er å få flest mulig barn og unge ut i skogen for økt rekreasjon og kunnskap.
Kontaktperson: Øivind Ringstad, tlf.: 900 22 511 eller e-post: oiri@skogselskapet.no

Bioenergi og flis
Fra vår flisterminal på Prestebakke i Halden leverer vi flis til flere kunder i Østfold.
Skogselskapet i Østfold produserer høykvalitets fyringsflis fra rundtømmer. Vi er leveringsdyktige, har god lagerkapasitet under tak og kan gi kundene flis av ønsket størrelse og fuktighet.

Ta kontakt med Øivind Ringstad, tlf.: 900 22 511 eller e-post: oiri@skogselskapet.no for en uformell samtale om levering av fyringslis.

Styret i Skogselskapet i Østfold:
Leder: Ole Ludvig Gjøby
Nestleder: Peder Unum
Styremedlem: Nils Nilssen
Styremedlem: Ronald Fredlund
Styremedlem: Inger Helene Onsager

Hjem fra skolen og ut i skogen
– bli med på en konkurranse 

Skogen er et fristed fra skole, jobb og skjerm – med frisk luft og god plass til lek og utforsking. Ta med deg en venn eller et familiemedlem ut, og bli med på en uhøytidelig konkurranse!