Skogen i Trøndelag

Skogen i Trøndelag dekker 40% av landarealet. I tillegg har vi et tresatt areal som dekker 10% av landarealet.

Et landskap med trær er derfor den vanligste og mest varierte naturtypen vi har fra kyst til fjell. Derfor finner vi også det største biologiske mangfold her. Mye av skogen får styre seg selv, men den mest tilgjengelige delen av skogarealet utnyttes til skogbruk. En virksomhet som har foregått i hundrevis av år, men som resulterte i en uthogd og skrøpelig ressurs for drøye 100 år siden. Siden den gang har man lyktes med en betydelig ressursoppbygging, samtidig som det nå også blir tatt hensyn til andre verdier enn tømmer.

Skogen i Trøndelag1921–19232020
AREAL
Skogareal (da) 15 586 36916 730 221
Vernet skogareal (da) 01 061 240
VOLUM
Volum mill kbm                       51,3                           127,5
Volum gran mill kbm                       34,5                             75,1
Volum furu mill kbm                         8,0                             27,5
Volum lauv mill kbm                         8,8                             27,3
Volum bjørk mill kbm                       7,80                           18,55
Volum or mill kbm’                       0,44                             3,91
Volum selje mill kbm                       0,14                             1,61
Volum rogn mill kbm                       0,20                             1,45
Volum osp mill kbm                       0,20                             0,97
Volum hegg mill kbm                       0,03                             0,48
Volum annet lauv mill kbm                       0,03                             0,30
TILVEKST
Volum              1 261 541                   3 450 010
Volum gran  kbm                902 864                   2 233 264
Volum furu kbm                160 969461 642
Volum lauv kbm                197 708755 103
TREANTALL
Antall trær        786 852 851           1 599 970 840
Gran (stk)        396 928 918               639 315 460
Furu (stk)           84 965 456               186 842 024
Lauv (stk)        300 320 120               764 692 826
Bjørk stk        257 021 688               583 455 984
Or stk           27 844 557                 91 094 320
Selje stk             2 273 838                 21 014 855
Rogn stk           10 346 769                 47 824 415
Osp stk             2 651 595                   4 686 438
Hegg stk                   74 301                 10 598 559
Ask stk                107 371                       144 198
Hassel stk                   4 107 630
Alm stk                       396 545
Platanlønn stk                       144 198
Spisslønn stk                         72 099
Annet lauv stk                   1 153 585
Contortafuru                   6 669 163
Introdusert gran (sitka o.l)                   1 478 030
Edelgranarter                       937 288
Lerk                         36 050
GROVE DIMENSJONER 
Grove dimensjoner >30 cm stk           13 180 572                 49 000 000
Grove gran             8 449 788                 28 000 000
Grove furu             4 238 642                 18 000 000
Grove lauv                492 142                   3 000 000
DØD VED
Volum død ved mill kbm                       1,40                             14,5
Dette er statistikk, og feilmarginene er relativt store der strata er små. For eksempel fåtallige treslag.
Kilder: Taksering av Norges Skoger,utført av Landskogtakseringen. IV Nord-Trøndelag fylke.1924
Taksering av Norges Skoger,utført av Landskogtakseringen. VI Sør-Trøndelag fylke.1925
Tjenesten «Landskogtakseringen -gjør dine egne analyser» – nettbasert tjeneste fra NIBIO
Skogen i Norge. Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge for perioden 2015-2019. NIBIO 2021