Skogselskapet i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag er en ideell organisasjon, som skal arbeide for økt verdiskaping og for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning.

Vår historie i Trøndelag strekker seg tilbake til 1899. Skogselskapets opprinnelige formål var å rette opp skadene etter århundrer med rovhogst, og overutnyttelse av skogressursen. Dagens situasjon er annerledes, der vi også har oppmerksomhet på skogens sosiale, biologiske og klimatiske funksjoner.

Leie av møterom og selskapslokaler på Kvatninga, eller guiding i Arboretet:
Send e-post til: rannveig@trondelagskogselskap.no eller ring: 47 64 03 66

Skogselskapet i Trøndelag består i dag av de tre tidligere skogselskapene Namdal, Inn-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Styret i Skogselskapet i Trøndelag:
Leder: Ståle Solem
Nestleder: Trygve Ebbing
Styremedlem: Erling Gartland
Styremedlem: Kari Frøseth
Styremedlem: Vibeke Tronstad Selnes