Eiendommer

Skogselskapet i Trøndelag eier noen skogeiendommer spredt rundt i fylket. Skogeiendommene ble først og fremst anskaffet for å demonstrere ressursoppbygging gjennom skogkultur, men også areal til skogplanteproduksjon. Eiendommene benyttes også til forsøksvirksomhet og klonarkiver.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er trondelag-eiendommer-1080px-1024x768.jpg

Eiendommene gir oss også litt inntekt gjennom tømmersalg, jakt og fiske. Tømmersalget vil etter hvert øke i takt med de investeringene som ble utført langt bak i tid. Bygningsmasse har vi kun 2 steder; Kvatninga og Sandholtan. På Kvatninga er det administrasjonsbygg med kontorer og møtesal, samt driftsbygninger og veksthus til skogplanteproduksjon. På Sandholtan står det seterhus, hytte og fjøs.

Her kan du lese om noen av vår eiendommer:

Vi har også disse eiendommene:

  • Spjutnes i Namsos
  • Skjerdingstad i Melhus
  • Hakkmoen i Namsos
  • Heia i Overhalla
  • Ravaldmoen i Overhalla
  • Sjåenget i Overhalla
  • Kvatningen i Overhalla
  • Kråkholten i Overhalla
  • Flasnesmyra i Overhalla