Prosjekter i Trøndelag

Skogselskapet er en nøytral og uavhengig aktør i skogbruket, og egner seg derfor som vertskap for prosjektgjennomføring. Vi gjennomfører prosjekter på vegne av samarbeidsparter, men har også egne prosjekt av ulik størrelse.

Våre prosjekter:

JOB:U Trøndelag

JOB:U Trøndelag er en del av det nasjonale rekrutteringsprosjektet JOB:U. Skogselskapet i Trøndelag har gjennomført prosjektet som en pilot i 2023, og satser mot et 4-årig prosjekt fra 2024-2027. Les mer her

Skogplanter 4.0

Skogplanter Midt-Norge (SPMN) har fått innvilget nytt prosjekt som samler næringa i å løse felles problemstillinger knyttet til skogplanteproduksjon og foryngelse. Les mer her

Rekrutteringsarbeid

I 2011 ble et Velg Skog-forprosjekt gjennomført, som året etter ledet til et hovedprosjekt som varte i 2 år. Det var starten på et systematisk og målrettet rekrutteringsarbeid i Trøndelag. Les mer her

Veiplanlegging og veipådriving

Skogsveier er nødvendig for å gjennomføre en effektiv hogst, framkjøring fra skogen og transport til industri. Les mer her

Skogselskapet og samfunnet

Skogselskapet i Trøndelag har drevet utadrettet arbeid siden 1899. Den gang handlet aktiviteten i hovedsak om skogforvaltning, og med skogeiere som målgruppe. Les mer her

Frøforsyning og planteforedling

Skogselskapet og Skogfrøverket har i lang tid hatt samarbeid. I mange sammenhenger utøver Skogselskapet det praktiske arbeidet i felt, og svært ofte er vi sammen om å utføre oppgaver. Les mer her