Skogplanter 4.0

Ny storsatsning på Kvatninga – samler næringsaktører i omfattende skogprosjekt

Skogplanter Midt-Norge (SPMN) har fått innvilget nytt prosjekt som samler næringa i å løse felles problemstillinger knyttet til skogplanteproduksjon og foryngelse.

Det nye prosjektet til Skogplanter Midt-Norge har fått navnet Skogplanter 4.0. Prosjektnavnet kobles mot industrien som er i sin 4’de revolusjon, der automatisering og digitalisering er sentrale prosesser. Skogplanteproduksjon har vært drevet i over 125 år i Trøndelag, men bærer ikke preg av alderen, tvert imot. Utviklingsarbeid har hele veien hatt et viktig fokus, der Skogplanter 4.0 er et tydelig eksempel. Økt automatisering og digitalisering sammen med redusert kjemikaliebruk er sentrale momenter i prosjektet. For å løse disse problemstillingene er i alt 10 samarbeidspartnere fra skognæringa involvert. Det innebærer både konkurrenter og kunder, fra Helgeland i nord til Telemark i sør.

Daglig leder ved SPMN, Jo Magne Tyldum, er svært fornøyd med at bedriften kan drive utviklingsarbeid sammen med sine konkurrenter og kunder. «Skognæringa er ikke større enn at vi alle er tjent med å kunne samarbeide med hverandre. Skogplanter 4.0 er et godt eksempel på at næringa ser verdien i å kunne være åpne og jobbe sammen om felles problemstillinger. Det tror vi er best for alle parter, og ikke minst for den norske fremtidsskogen» sier Tyldum.

Skogplanter Midt-Norge har de siste årene har hatt stort fokus på utvikling og omstilling til en grønnere profil. Det kommer igjen i bedriftens slagord «bærekraft i hver spire». Går vi 20 år tilbake i tid hadde SPMN 3 anlegg der alle var oppvarmet med oljefyrer. I dag er all produksjon samlet på Kvatninga i Overhalla. Oppvarmingen nå er varmluftsovner som går på fornybare energikilder, deriblant solkraft fra eget solcelleanlegg. SPMN ble som første nordtrønderske bedrift sertifisert som Miljøfyrtårn allerede i 2002, en sertifisering de fortsatt har. Gjennom Skogplanter 4.0 skal bedriften fortsette sin utvikling med nye digitale og tekniske løsninger slik at skogplanteproduksjonen gjøres på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte.

Skogplanter 4.0 har som hovedmål å løse utfordringer knyttet til insektsbeskyttelse og rettidig planting, miljøriktig bruk av emballasje, energiøkonomisering, automasjon og digitalisering av produksjonsdata. For å nå disse målene er Skogplanter 4.0 inndelt i 7 ulike delprosjekt som tar for seg ulike problemstillinger. De ulike delprosjektene vil ha ulikt behov for kompetanse, så hvert delprosjekt har sin egen prosjektgruppe med egen delprosjektleder. Kostnadsrammen for det 3-årige prosjektet er på 9 millioner der Innovasjon Norge bidrar med et tilskudd på 3,5 million.

Erlend Grande, prosjektleder for Skogplanter 4.0.

«Innovasjon og forskning er helt avgjørende for at planteskolebransjen sammen med våre kunder skal fortsette utviklingen i en bærekraftig retning» sier Erlend Grande, prosjektleder for Skogplanter 4.0. Han har tidligere ledet et 3-årig prosjekt for Skogplanter Midt-Norge som ble avsluttet like før jul i 2023. «Mange av problemstillingene er komplekse og krever flere år med oppfølgning før vi kan konkludere. Det er derfor veldig positivt at Innovasjon Norge ser verdien av arbeidet vi gjør og ønsker å støtte oss i den videre satsningen» avslutter Grande.

Samarbeidspartnere i Skogplanter 4.0 er:
Statskog, Nortømmer, Allskog, SB Skog, Norgesplanter, Skogplanter Innlandet, Skogplanter Østnorge, Helgeland Skogselskap, Skogselskapet i Møre og Romsdal og Skogselskapet i Trøndelag.

Prosjekteier: