Rekrutteringsarbeid, Prosjektene Velg Skog og TILVEKST

I 2011 ble et Velg Skog-forprosjekt gjennomført, som året etter ledet til et hovedprosjekt som varte i 2 år. Det var starten på et systematisk og målrettet rekrutteringsarbeid i Trøndelag.

Siden da har satsingen fått stor betydning og det er utviklet et godt samarbeid med både næringsaktører og skoler. Prosjektetens hovedmål har vært, og er fortsatt, å rekruttere flere elever/studenter til skogfagsstudier på alle nivåer, og synligjøre alle muligheter denne bærekraftige næringa innehar. Da prosjektet TILVEKST kom på banen i 2019 ble fokuset bredere, nå var hele verdikjeden under lupen og arbeidet omfatta flere bedrifter og flere skoler. Dette prosjektet ble avslutta våren 2023. Allerede påfølgende høst bestemte Skognæringa i Trøndelag v/ WoodWorks seg for at rekrutteringsarbeidet må fortsette, med mål om en ny målretta satsing allerede fra 2024!

Fra 2025 får vi et helt nytt studietilbud ved Nord Universitet på Steinkjer. Da kan søkere rundt om i landet velge å studere bachelor i skogfag her i Trøndelag! Rekrutteringsarbeidet blir ikke mindre viktig nå, og Skogselskapet i Trøndelag jobber for tiden med å få opp et nytt rekrutteringsprosjekt i regi WoodWorks Kluster (https://woodworkscluster.no/). Med både Landbruksdirektoratet og NIBIO sine hovedkontorer her, samt ei aktiv og innovativ næring, er det et stort behov for flere med en skogfaglig kompetanse.

https://velgskog.no/
https://tilveksten.no/
https://skogjobb.no/