JOB:U Trøndelag

JOB:U Trøndelag er en del av det nasjonale rekrutteringsprosjektet JOB:U. Skogselskapet i Trøndelag har gjennomført prosjektet som en pilot i 2023, og satser mot et 4-årig prosjekt fra 2024-2027.

Prosjektet skal tilby lokale ungdommer i alderen 15-25 år sommerjobb ute i skogen. Det settes sammen et arbeidslag der jobben i hovedsak dreier seg om ungskogpleie. Gjennom JOB:U skal ungdommene få kjennskap til utdanningsmulighetene, og ikke minst variasjonen av jobbmuligheter som finnes i skog- og trenæringa. Skogselskapet har ansvaret med organiseringen og initierer prosjektet i de kommunene som har mulighet.

Det nasjonale JOB:U-prosjektet kan du lese mer om her.