Frøforsyning og planteforedling

Skogselskapet og Skogfrøverket har i lang tid hatt samarbeid. I mange sammenhenger utøver Skogselskapet det praktiske arbeidet i felt, og svært ofte er vi sammen om å utføre oppgaver.

Foredlingsarbeid av skogstrær er i prinsippet et arbeid for evigheten. Det er svært viktig at framtidens trær er klimatilpasset. Dette kan forhåpentligvis påvirkes gjennom utvalg innenfor det genetiske mangfoldet vi er omgitt av.   

Arbeidsoppgavene vi utfører er i grunnen ganske enkle, mangfoldige og foregår til alle årstider. 

  • Registrering av blomstring og frøsetting
  • Konglesanking
  • Anlegg og revisjon av avkomforsøk – fra såing/stikling til revisjon
  • Sanking av podekvist/arvemateriale fra utvalgte individ/familier
  • Poding og planting i frøplantasjer og klonarkiv

Et av Skogfrøverkets tre foredlingssentre er lagt til vår eiendom Kvatninga i Overhalla. Det vil si at Skogfrøverket disponerer deler av veksthus til blomsterindusering, stiklingproduksjon, podinger, grunnstammer og forsøksplanter. I tillegg benyttes uteareal til klonarkiv i potter, stiklingshekker og mindre forsøk. Vårt datterselskap Skogplanter Midt-Norge AS er aktivt inne i produksjonsfasen, og bidrar til at forsøksplanter, stiklinger, grunnstammer og podinger blir av best mulig kvalitet.

Skogselskapet stiller også andre areal til disposisjon for feltforsøk og klonarkiv.