Skogplanteproduksjon i Trøndelag

Skogplanteproduksjonen i Trøndelag strekker helt tilbake til 1880 med oppstart på Steinkjer. Skogselskapet i Trøndelag satte i gang med planteproduksjonen i 1899 da de første frøene ble sådd i Trondheim Bymark i ved Skjønningsdalen planteskole.

Siden den gang har det vært over 40 skogplanteskoler spredt rundt i Trøndelag, der Skogselskapet har hatt ansvar for mesteparten. I dag skjer all planteproduksjon i Trøndelag på en plass. Det er hos oss på Kvatninga, der vårt datterselskap Skogplanter Midt-Norge AS har ansvaret for driften. Årlig produseres det rundt 6 millioner skogplanter som forsyner skogene i Trøndelag og Møre og Romsdal. I sum nærmer vi oss 800 millioner skogplanter utplantet i Trøndelag!

Produksjon av skogplanter har vært helt avgjørende for å sikre skogproduksjonen i de trønderske skogene. Mye av skogen som høstes i dag har startet sitt liv på en skogplanteskole. Dette vil øke betydelig i årene fremover. I dag er det lovpålagt å tilrettelegge for foryngelse etter en hogst, der planting er den vanligste metoden å forynge gran på. Dette gjør skogplanteproduksjon avgjørende i dag og i tiden fremover.

På Kvatninga har vi i regi av Skogfrøverket et foredlingssenter. Formålet med foredlingssenteret er å sikre fremtidig frø til skogbruket som er tilpasset et endret klima, gir økt produksjon og økt kvalitet, samt ivaretar genetisk variasjon.

Les mer om vårt datterselskap Skogplanter Midt-Norge AS.