Kvatninga Arboret

Et arboret er en samling av busker og trær, der vi på Kvatninga har samlet 32 ulike treslag. De fleste er naturlig tilhørende bar og lauvtrær fra Namdalsregionen, men vi finner også andre treslag her.

Arboretet ble etablert i forbindelse med at tidligere planteskolebestyrer og sekretær for Namdal Skogselskap Gunnar O. Grande i august 2011 fylte 100 år. Hans familie, i samarbeid med Namdal Skogselskap, ønsket å utarbeide et prosjekt for etablering av et arboret i Kvatninga. Arboretet på Kvatninga ble offisielt åpnet høsten 2012, og i 2022 markerte vi 10-års jubileet med skogfaglig festdag (les saken fra jubileet her).

Arboretet brukes til informasjonsaktivitet til barn og unge, men også allmenheten generelt. Fasilitetene består av grillhus med sitteplasser, utegriller og benker for å sitte utendørs. Kvatninga arboret er en utmerket møteplass for alle lag og foreninger som ønsker et tilrettelagt opplegg med informasjon og kunnskap knyttet til de ulike temaene treslagene representerer.