Sommerjobb i Nes-skogen

Ungskogen trenger pleie, skogbruket trenger rekruttering og ungdom trenger sommerjobb. Dette gjør Skogselskapet noe med!

I sommer har vi ansatt seks ungdommer til å utføre ungskogpleie med ryddesag. Siste uken i juni startet det hele med kurs i teori og praksis over to dager – før ungdommene ble sendt ut på oppdrag med speller nytt utsyr, under kyndig veiledning og ledelse av erfarne skogsarbeidere.

   

Prosjektet heter JOB:U – jobb for ungdom – og er basert på et opplegg fra Hedmark. Det er en naturlig del av det omdømme- og rekrutteringsarbeidet Skogselskapet driver i samarbeid med Velg Skog.

Lokal skogeier Per Johny Stranden tok initiativet til et slikt prosjekt i Nes, sammen med Britt Godtlund, skogbruksleder i Viken Skog. Det har nå blitt en realitet, etter godt samarbeid med initiativtagerne, Landbrukskontoret i Nes kommune og Skogselskapet i Oslo og Akershus. Prosjektet er i stor grad finansiert med UT-midler (Fylkesmannen i Oslo og Viken), lokale rentemidler, litt ekstra statsbidrag og – en stor porsjon entusiasme og engasjement fra alle involverte, ifølge Britt Godtlund.

Vi vil gi ungdom lyst og motivasjon til å ta utdannelse og jobb innen skognæringen, og samtidig gjøre det lettere for næringsaktører å gi ungdom muligheten til å prøve seg. Svært mange som arbeider i skogbruket har hatt sitt første møte med næringen gjennom sommerjobb og jobbpraksis hos skogbedrifter.

Næringsaktører opplever en konkurranseutsatt og komplisert arbeidshverdag, som gjør det vanskelig å ha et systematisk jobbtilbud for ungdom. Gjennom JOB:U ønsker Skogselskapet å legge til rette for at et slikt tilbud finnes – og på sikt kanskje utvikle et permanent tilbud også utenfor Nes.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus