Sparebanken Sør støtter Skogselskapet i Agder med gave til arbeid blant barn og unge

Sparebanken Sør (www.sor.no) har gjennom flere år vært Skogselskapet i Agders bank.
For 2018 fikk etter søknad midler til allmennyttige formål tilsagn på en gave pålydende kr 10 000,- til opplæring og aktivitet om skogen for barn og unge!
Skogselskapet i Agder benytter gaven til gjennomføring av skoleskogdager og innkjøp av enkelt materiell!
Vi takker for støtten!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Agder