Partnerskapet i Skogplanter 4.0 var samlet på Kvatninga for offisiell åpning ved ordfører Hege Kværnø Saugen denne uka. Skogplanter 4.0 har som hovedmål å løse utfordringer knyttet til insektsbeskyttelse og rettidig planting, miljøriktig bruk av emballasje, energiøkonomisering, automasjon og digitalisering av produksjonsdata. For å nå målene er prosjektet inndelt i 7 delprosjekt med ulike problemstillinger. […]

Sol fra skyfri himmel la rammene for en verdig og fin skogfaglig markering av 10-årsjubileet til Arboretet på Kvatninga. Med stor deltakelse fra næringsliv, forvaltning, samarbeidspartnere, medlemmer av skogselskapet m.fl., ble det en svært vellykket og hyggelig dag! Arrangementet startet i storsalen med nyvalgt styreleder i Skogselskapet i Trøndelag Ståle Solem, som ønsket gjestene velkommen. […]

Første uka av august tromma Skogselskapet sammen et team for å sette granstiklinger for Skogfrøverket. 13634 stiklinger ble klippet i stiklingshekken og satt i pottebrett. Arbeidet krever både nøyaktighet og tålmodighet, og skal utføres på rett tid på sommeren. Stiklingene er et ledd i avlsarbeidet på foredlingssenteret på Kvatningen, og plantene skal senere settes ut […]