Offisiell åpning av prosjekt Skogplanter 4.0

Partnerskapet i Skogplanter 4.0 var samlet på Kvatninga for offisiell åpning ved ordfører Hege Kværnø Saugen denne uka.

Skogplanter 4.0 har som hovedmål å løse utfordringer knyttet til insektsbeskyttelse og rettidig planting, miljøriktig bruk av emballasje, energiøkonomisering, automasjon og digitalisering av produksjonsdata. For å nå målene er prosjektet inndelt i 7 delprosjekt med ulike problemstillinger. Til hvert delprosjekt er det en delprosjektgruppe som har fått sitt klare mandat. Partnerskapet ledes av Skogplanter Midt-Norge og består av 10 samarbeidspartnere som besitter en unik fagkompetanse. Kostnadsrammen for det 3-årige prosjektet er på 9 millioner kroner, hvor Innovasjon Norge bidrar med 3,5. mill. kr. i tilskudd.

Styreleder i Skogplanter Midt-Norge Erling Gartland ønsket velkommen og innledet dagen med å redegjøre for bakteppe. Gartland fremhever at planteskolebransjen sammen med sine kunder kan bidra til utvikling og omstilling. Prosjekt Skogplanter 4.0 tar tak i noen av disse definerte utfordringene.

Ordfører Saugen roste satsingen på Kvatninga! Hun viste til betydningen skogen har for samfunnet, klima og miljø. At næringa har utfordringer er ikke å stikke under en stol, men at så mange aktører jobber sammen om felles mål er fantastisk!  Hennes viktigste nøkkelord var; visjoner, kunnskap, engasjement, samarbeid og utvikling.

Som en symbolsk markering på prosjektstart sådde deltakerne hvert sitt frø i et plantebrett. Frøene representerer individene som sammen danner kollegiet i prosjektet. Til sammenligning kan man se for seg en skog, hvor også hvert enkelt tre har sin rolle og oppgave. Frøene skal dyrkes frem i planteskolen og følge prosjektet i årene som kommer.

Ole Joar Flaat (bildet under), avtroppende daglig leder for Skogmo Industripark i Overhalla, tok for seg prosjektsamarbeid. Flaat har gjennom mange år opparbeidet seg en betydelig erfaring med prosjektarbeid, og budskapet var klart: «Det handler om å se opp og frem! Det må vi gjøre sammen. Samtidig må vi kunne se bakover. Hvor kommer vi fra? Hva har vi lært? Historien forteller oss hvor vi skal».

Flaat var opptatt av å synligjøre hvilke faktorer som påvirker prosjektarbeid. Hvilke farer skal vi være klare over og hva er risikoen for å ikke lykkes? Det handler mye om folk, menneskelige ressurser og hvilken innsats som legges i prosjektet. Prosjektsamarbeid med mange partnere er krevende, men inspirerende når det lykkes. Avslutningsvis la han vekt på viktigheten av kommunikasjon. Hvordan skal vi kommunisere, og hva skal kommuniseres? Historiefortellinger er viktig.

Prosjektleder Erlend Grande penslet deretter forsamlingen rett inn i kjernevirksomheten- skogplanter 4.0, innhold og målsetninger. En gjennomgang av mandater innledet til kreativ workshop som resulterte i både tiltak og planer. Her var det kunnskapsdeling, engasjement og samarbeid! Etter en slik arbeidsøkt kan man trygt si at prosjektet har fått en god start!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag